logo biblioteka główna
 

repozytoria

 

REPOZYTORIA:

 

REPOZYTORIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP (Rozprawy Doktorskie i Habilitacyjne, Monografie oraz inne) - ON-LINE

- lista prac doktorskich i habilitacyjnych wg daty pracy

- lista prac doktorskich i habilitacyjnych wg wydziałów

- lista prac doktorskich i habilitacyjnych w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej wg tytułów 

- lista monografii w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej wersja.PDF lub wersja.DOC

Wymogi formalno-prawne odnośnie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz monografii wraz z instrukcją znajdują się w zakładce PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

UWAGA! Bieżące tytuły prac doktorskich i habilitacyjnych można sprawdzić w katalogu BG UAP - katalog HIP

 

INNE REPOZYTORIA - ON-LINE

CeON (Centrum Otwartej Nauki) - repozytorium publikacji polskich naukowców w otwartym dostępie

Cyryl - Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań

 

Informujemy, że 31.10.2019 r. ukaże się publikacja pt.: "Materia doświadczenia i obraz" dr Natalii Szostak, absolwentki studiów doktoranckich na kierunku Malarstwo i Rysunek w latach 2015-2018, na podstawie doktoratu zrealizowanego pod kierunkiem dr hab. Dominika Lejmana, prof. ndzw. UAP.

Informacja o stronie wydawnictwa - link
Wpis promujący premierę na Facebook - link