biblioteka główna
 

o bibliotece

 
HISTORIA

ZBIORY SPECJALNE

UDOSTĘPNIANIE - REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

WYMIANA

STATYSTYKA - BIBLIOTEKA W LICZBACH

DAWNI I OBECNI DARCZYŃCY I SPONSORZY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

MAPKA

 

HISTORIA

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu istnieje od 103 lat. W roku 1919 w Poznaniu założono Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych, która od roku 1921 funkcjonowała pod nazwą Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, a w roku 1937 przemianowano została w Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku przekształcono w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. W roku 1996 zmieniono nazwę na Akademia Sztuk Pięknych. 7 lipca 2010 roku decyzją władz RP uczelnię przemianowano na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, a od 1 stycznia 2021 roku pruczelnia nosi nazwę Uniwersytety Artystycznegoy im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Biblioteka jest wzmiankowana w piśmie Karola Maszkowskiego, ówczesnego dyrektora Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, do Świetnego Magistratu St. Miasta Poznania z dnia 11 lutego 1926 roku, w którym czytamy „Państwo, któremu idzie w pierwszym rzędzie o pedagogiczny rozwój Szkoły daje fundusze na tak zwaną pomoc naukową tzn. na powiększenie bibljoteki, na sztalugi malarskie, stoły rysunkowe etc.” (Akta Miasta Poznania (3270, s. 1-2).

Biblioteka Główna UAP systematycznie gromadzi, opracowuje i udostępnia pierwotne źródła informacji naukowej i artystycznej dla studentów i pedagogów Uczelni, jak również szeroko pojętego środowiska artystycznego całego Regionu Wielkopolski.

Zbiory biblioteki obejmują dzieła z wielu dziedzin m.in.: historii sztuki, malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i użytkowej, tkaniny, rzeźby, wzornictwa przemysłowego, urbanistyki, architektury, fotografii oraz publikacje z zakresu: wiedzy o strukturze i działaniach wizualnych, historii i teorii kultury, filozofii, estetyki. Biblioteka dysponuje również katalogami wystaw plastycznych i albumami galerii polskich i zachodnich. Jednocześnie w bibliotece gromadzone i katalogowane były pisemne prace dyplomowe studentów powstałe w Uczelni do 2016 roku. Biblioteka Główna UAP pragnie być jednym z miejsc, w którym zainteresowany znajdzie nie tylko potrzebną mu aktualną literaturę fachową, ale także uzyska dostęp do najnowszych elektronicznych źródeł informacji naukowej, do baz danych zainstalowanych na lokalnym serwerze bądź też na innych serwerach za pośrednictwem Internetu. 

W lipcu 2000 roku Biblioteka otrzymała nową przestrzeń lokalową na parterze w budynku „C” UAP przy Pl. Wielkopolskim 9 - zdjęcia elewacji Biblioteki Głównej UAP przed i po modernizacji. Obecnie Biblioteka Główna posiada 21 stanowisk pracy: 4 stanowiska internetowe, w tym 1 stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 2 stanowiska do przeglądania filmów na nośnikach VHS i CD/DVD, 1 stanowisko do przeglądania baz i 4 stanowiska do przeglądania katalogu komputerowego HIP, w tym 1 stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych - umożliwiające czytelnikowi dostęp do wszystkich katalogów komputerowych bibliotek zrzeszonych w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Dodatkowo Biblioteka udostępnia Czytelnikom selfcheck do samodzielnych wypożyczeń i wrzutnię do samodzielnych zwrotów, oba urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie typu Wrzutnia dostępne jest dla użytkowników przez 24h. W czytelni udostępniany jest w wolnym dostępie księgozbiór podręczny. Od listopada 2003 roku Biblioteka prowadzi systematyczne prace związane z tworzeniem bazy katalogowej zbiorów biblioteki - książek, katalogów wystaw, prac magisterskich, licencjatów, prac naukowych, dokumentacji prac artystycznych, filmów i czasopism. Baza katalogowa tworzona jest w oparciu o system Horizon, a udostępniana jest poprzez moduł HIP. W grudniu 2003 roku zakończono prowadzenie tradycyjnych katalogów kartkowych: alfabetycznego i rzeczowego. W 2004 roku Biblioteka uruchomiła stronę internetową WWW, dzięki, której może przekazywać swoim czytelnikom bieżące informacje dotyczące działalności biblioteki. Również w październiku 2004 roku rozpoczęto elektroniczny monitoring prasy, tworząc elektroniczną bazę Monitoring Prasy, zawierającą wycinki prasowe dotyczące Uczelni, jej pracowników i studentów. W  kwietniu 2005 roku Biblioteka Główna UAP rozpoczęła udostępnianie swoich zbiorów w formie digitalnej w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. W dniu 2 stycznia 2006 roku powołano Bibliotekę Katedry Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - obecnie Biblioteka Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny abakanowicz w Poznaniu (BWF), która mieści się w budynku "B" UAP przy ul. Janiny Lewandowskiej 29. BWF gromadzi książki, katalogi wystaw i czasopisma z zakresu teorii i historii fotografii. Biblioteka Główna prowadzi zakupy ww. zbiorów z zakresu fotografii, opracowuje te zbiory i przekazuje je do Biblioteki Wydziału Fotografii, celem udostępniania ich całej społeczności akademickiej. Biblioteka Główna wraz ze specjalistyczną Biblioteką Wydziału Fotografii tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny UAP. 

W roku 2007 i 2009 Biblioteka Główna UAP w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 100.000,00 PLN i 200.000,00 PLN. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono sprzęt komputerowy, sprzęt RFID (bramki i stanowiska kodowania i dezaktywacji/aktywacji etykiet RFID), regały biblioteczne, system oświetleniowy oraz system wygrodzeniowy (bramka uchylna, wygrodzenia). Natomiast w listopadzie 2009 roku zakończono wdrażanie elektronicznego modułu udostępniania zbiorów w systemie Horizon. Od 2010 roku rozpoczęto udostępnianie bazy Ebsco, a w sierpniu w gmachu Biblioteki Głównej UAP zainstalowano punkt WiFi, za pomocą którego możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu dla Czytelników posiadających aktywne konta biblioteczne.

W kwietniu 2011 r. uruchomiono również elektroniczną opcję zamawiania książek i płyt CD/DVD, a w styczniu 2012 r. również zamawiania czasopism. Wprowadzono także elektroniczną rezerwację oraz elektroniczne przedłużenia wypożyczonych zbiorów, wdrożono także automatycznie generowane przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu wypożyczonej pozycji oraz uruchomiono automatycznie generowane monity. W 2012 roku powstało Archiwum BG UAP, w którym gromadzi się książki, katalogi wystaw i płyty związane z działalnością artystyczną pracowników, absolwentów i studentów UAP. Aktualne dane patrz poniżej Tabela nr 2.

W roku 2013 Biblioteka Główna UAP w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 200.000,00 PLN. Dzięki dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 100.000,00 PLN w roku 2007 i kwotą 200.000,00 PLN w roku 2009 oraz kwotą 200.000,00 PLN w roku 2013 Biblioteka Główna UAP została wyposażona w sprzęt komputerowy (komputery, czytniki, drukarki, skanery, UPS-y z dodatkowymi modułami bateryjnymi) regały i meble biblioteczne, system oświetleniowy, system zabezpieczający zbiory w technologii RFID (bramki, stanowisko samodzielnych samodzielnych wypożyczeń - selfcheck, stanowisko samodzielnych zwrotów – wrzutnia, moduł mechaniczny wraz z taśmociągiem i modułem drukującym oraz urządzenie do skontrum). Ponadto w 2013 roku w Bibliotece wydzielono dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych (w Czytelni i w holu Biblioteki), wcześniej natomiast zamontowano windę zewnętrzną przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich - zdjęcia Biblioteki Głównej UAP przed modernizacją i po modernizacji

W roku 2014 Biblioteka Główna uruchomiła w otwartym dostępie Repozytorium Monografii UAP oraz Repozytorium Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych UAP na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Aktualne dane patrz poniżej Tabela nr 5. W tym samym roku zakupiono również sprzęt komputerowy: komputery, serwer plików (NAS), skaner ręczny, czytnik kodów kreskowych, TV LED z nagrywarką VHS/DVD/HDD, nagrywarkę zewnętrzną Multi DVD. W Bibliotece Głównej UAP zamontowano także ogólnouczelniany punkt dostępowy WiFi. We wrześniu 2014 roku został przeprowadzony upgrade systemu bibliotecznego Horizon do wersji 7.5.2. oraz zakończono proces retrokonwersji dokumentacji prac (VHS, CD/DVD i przezrocza), prac licencjackich (L) oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (PN). Biblioteka Główna UAP nadal kontynuuje retrokonwersję księgozbioru głównego książek, dokumentacji w formie zdjęć i portfolio oraz prac magisterskich (Pr). W tym samym roku Biblioteka pozyskała nowe pomieszczenie, które zostało zaadaptowane na potrzeby magazynowe, w którym przeprowadzono takie prace jak: montaż ścianki działowej w konstrukcji lekkiej, malowanie, montaż oświetlenia, instalacji elektrycznej i sieci informatycznej oraz wyposażenie pomieszczenia w regały.

W 2015 roku zakupiono kolejny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem: komputery, skaner, ups-y, replikatory portów USB i myszki bezprzewodowe. Dokonano także upgrade-u oprogramowania urządzeń RFID do samodzielnych wypożyczeń (selfcheck) i zwrotów (wrzutnia). W tym samym roku Biblioteka Główna wdrożyła system RFID do obsługi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) w systemie bibliotecznym Horizon. Nastąpiła także zmiana metody logowania się do katalogu HIP w celu lepszego dopasowania systemu do zmian związanych z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ELS na Uczelni. Z początkiem 2015 roku zakończono proces archiwizacji dokumentacji prac studentów UAP (zarchiwizowano płyty CD/DVD i zapisano je na serwerze plików NAS (chmura), proces ten będzie kontynuowany również dla bieżących zbiorów. Dodatkowo wykonano również archiwizację płyt CD/DVD dołączonych do prac licencjackich (L), prac magisterskich (Pr) i rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (PN). Przeprowadzono także prace związane z kopiowaniem na nośnik DVD+R dokumentacji prac na kasetach VHS - dodatkowo zarchiwizowano kopie na serwerze plików NAS (chmura). Ponadto na serwerze NAS umieszczono zarchiwizowane skany wycinków prasowych z lat 1983-2005 oraz publikacje online. Kontynuowano prace nad uruchomieniem bazy Monitoring Prasy (skanowanie i obróbka graficzna 3042 wycinków papierowych, utworzono schemat kategorii głównych i podkategorii dostępnych w bazie), więcej informacji zobacz poniżej Zbiory Specjalne. W ramach przygotowań do czerwcowej wystawy Końcoworocznej UAP i towarzyszącej jej wystawie jubileuszowej z okazji 40-lecia Wydziału Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu Biblioteka Główna UAP wypożyczyła na wystawę 1728 prac magisterskich, 77 licencjatów oraz 381 dokumentacji prac. W roku 2015 Biblioteka Główna UAP utworzyła w systemie Horizon nowe kolekcje i lokalizacje dla zbiorów będących w depozycie. W ramach prac przygotowano również Księgi Inwentarzowe Depozytu Biblioteki Głównej UAP oraz skatalogowano 325 depozytowych książek. W tym samym roku utworzono inwentarze dla zbiorów wydanych w wersji online. W 2015 roku rozpoczęto skontrum obejmujące wszystkie zbiory Biblioteki Głównej UAP. Prace związane ze skontrum zakończyły się w grudniu 2015 r. Poprzednie skontra przeprowadzono w roku 2001, 2004, 2006, 2008 i 2010 w Bibliotece Głównej UAP, a w 2011 w Bibliotece Katedry Fotografii. 

W lutym 2016 roku Biblioteka Główna UAP w ramach wewnętrznej sieci komputerowej rozpoczęła udostępnianie bazy bibliotecznej Monitoring Prasy. W tym samym roku rozpoczęto prace nad bazą z materiałami dotyczącymi działalności dydaktyczno-artystycznej profesora Stefana Wojneckiego oraz bazą zdjęć i slajdów z wystaw końcoworocznych studentów UAP z lat 80 i 90-tych. W marcu 2016 roku uruchomiono elektroniczne przypomnienia i monity dla pracowników dydaktycznych UAP. W kwietniu 2016 roku dokonano upgrade'u systemu bibliotecznego Horizon do wersji 7.5.3, a obecnie trwają prace nad poszerzeniem funkcji systemu Horizon do wersji chmurowej oraz przygotowywany jest interfejs dla Repozytoriów: Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych UAP, Monografii UAP, książek i katalogów wystaw oraz czasopism UAP. Ponadto w kwietniu 2016 roku Biblioteka Główna UAP rozpoczęła udostępnianie baz online (Elsevier, Nature Publishing Group, Science, Scopus, Springer, Web of Science oraz Wiley - więcej informacji patrz zakładka Bazy) oraz wybranych tytułów czasopism zagranicznych, zobacz zakładka Bazy i zakładka Nowości w Zbiorach). W kwietniu zakupiono 3 zestawy komputerowe mini PC z oprogramowaniem. W maju Biblioteka Główna UAP rozpoczęła wdrażanie i wewnętrzne szkolenia pracowników z obsługi systemu antyplagiatowego Podkarpackiej Platformy Antyplagiatowej. Do 30 czerwca BG UAP wspomagając Dziekanaty UAP obsługiwała studentów i wygenerowała 406 raportów antyplagiatowych, prace te były kontynuowane w miesiącu wrześniu. W czerwcu został zakupiony również zestaw komputerowy do skanowania przezroczy wraz z dedykowanym do tego celu skanerem oraz 1 UPS, które będą służyły do tworzenia nowej bazy przezroczy i zdjęć prac końcoworocznych z lat 80-tych i 90-tych. W sierpniu 2016 roku BG UAP rozpoczęła skontrum księgozbioru Biblioteki Katedry Fotografii - prace zakończono w listopadzie 2016 roku. W sierpniu została zakupiona licencja na program antywirusowy instalowany na komputerach Biblioteki Głównej. W grudniu zakupiono 3 UPS-y, skaner kodów kreskowych, laptop z oprogramowaniem oraz wewnętrzny dysk twardy do komputera obsługującego Academicę. Ponadto w maju BG UAP rozpoczęła zgrywanie płyt zawierających prace teoretyczne studentów z lat 2009-2015 pobieranych z Archiwum i Dziekanatów UAP do tworzonej bazy Archiwum Prac Dyplomowych. W październiku 2016 Biblioteka Główna otrzymała podręczny zbiór po profesorze Wiesławie Krzyżaniaku - 897 egzemplarzy czasopism (82 tytuły polskie i zagraniczne) i 107 książek oraz katalogów wystaw, a także druki ulotne i prace studenckie. W grudniu rozpoczęto proces tworzenia i opracowywania formalno-przedmiotowego zbioru. Na przełomie grudnia 2016 i stycznia 2017 przekazano Bibliotece Głównej zpodręczny zbiór po profesorze Stanisławie Teisseyre - 1162 egzemplarze książek, 104 egzemplarze czasopism (18 tytułów polskich i zagranicznych) oraz dokumenty i inne osobiste przedmioty takie jak zdjęcia, zapiski, korespondencja, płyty winylowe. 

Od lutego do września 2017 roku trwało formalne i przedmiotowe opracowywanie podręcznego zbioru po profesorze Stanisławie Teisseyre, a we wrześniu i październiku książki i czasopisma zostały poddane dezynfekcji w komorze fumigacyjnej celem dalszej ochrony zbiorów przed postępującym procesem pogarszania jakości i trwałości papieru. Obydwa zbiory są skatalogowane w systemie Horizon i udostępniane na miejscu w Czytelni BG UAP. W marcu 2017 roku zakończono prace nad opracowywaniem formalno-przedmiotowym zbioru po prof. Wiesławie Krzyżaniaku. W marcu oraz kwietniu pracownicy Biblioteki Głównej UAP uczestniczyli w organizowanych przez Uczelnię Drzwiach Otwartych, udzielając informacji na temat funkcjonowania Biblioteki i specyfiki zbiorów, bazach, e-publikacjach, a także udostępniając publikacje wydane przez UAP i współpracującą z Działem Promocji UAP Fundacją Bęc Zmiana. W maju Biblioteka Główna UAP rozpoczęła prace przy obsłudze systemu antyplagiatowego Podkarpackiej Platformy Antyplagiatowej, wspomagając Dziekanaty UAP w obsłudze studentów, wygenerowując 420 raportów antyplagiatowych. Dodatkowo Biblioteka Główna UAP obsługiwała absolwentów pod kątem prac dyplomowych artystyczno-praktycznych zatwierdzonych przez koordynatorów z poszczególnych wydziałów i kierunków studiów. Utworzono również elektroniczne inwentarze dla Licencjatów (eL), prac magisterskich (ePr) oraz prac artystyczno-praktycznych (eD) bronionych w 2017 roku. Również w maju zakończono ostatni etap tworzenia interfejsu repozytoriów Biblioteki Głównej UAP. Dzięki interfejsowi możliwe jest wyszukiwanie i przeglądanie zbiorów w jednym miejscu - rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, monografii, książek, katalogów wystaw, czasopism oraz płyt i publikacji online.

W pierwszym półroczu 2018 roku Biblioteka Główna UAP przyjęła na praktyki 5 osób z Biblioteki Uniwersyteckiej UAM oraz z sieci bibliotek wydziałowych UAM. W 2018 kontynuowano prace nad bazami, m. in. nad Bazą Prof. Stefana Wojneckiego, na koniec roku baza liczyła 1567 plików. Katalogowano książki zakupione z grantów przez Pracowników UAP. Analogicznie jak w latach poprzednich Pracownicy Biblioteki Głównej UAP brali czynny udział w organizowanych przez Uczelnię Dniach Otwartych. W maju, czerwcu i we wrześniu 2018 roku Biblioteka Główna UAP ponownie wspomagała Dziekanaty UAP wykonując prace związane z wprowadzaniem teoretycznych prac dyplomowych do Podkarpackiej Platformy Antyplagiatowej. Wygenerowano 421 raportów, które zostały włączone do programu e-dziekanatowego Akademus. Od lipca do grudnia 2018 roku Pracownicy Biblioteki Głównej UAP rozpoczęli prace nad wprowadzaniem licencjatów i prac magisterskich za lata 2009-2015 wg. wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz dodatkowo prace za lata 2016 i 2017 do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Prace te wykonali Pracownicy Biblioteki Głównej UAP za Dziekanaty UAP i za Archiwum UAP. Wszystkie dane Dyplomantów UAP wraz z plikami prac teoretycznych za lata 2009-2017 oraz brakujące kierunki Pracownicy Biblioteki Głównej UAP wprowadzili ręcznie do ORPPD. W sumie za lata 2009-2017 włączono 2910 prac. Kontynuowano włączanie prac do Repozytorium Prac Doktorskich i Habilitacyjnych BG UAP - przeglądanie tychże prac jest możliwe z poziomu interfejsu Biblioteki Głównej UAP.

W marcu i kwietniu 2019 roku pracownicy BG UAP brali udział w Drzwiach Otwartych UAP. Od maja do grudnia 2019 roku w ramach wysyłki egzemplarzy obowiązkowych oraz wymiany Biblioteka Główna UAP wysłała łącznie 3712 egzemplarzy - szczegóły Tabela nr 1. W czerwcu pracownicy biblioteki wzięli udział w dwudniowych warsztatach z kreatywności rozwiązywania problemów, których organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - natomiast w październiku w Atrium UAP zorganizowano konferencję podsumowującą warsztaty. W czerwcu i lipcu 2019 roku pracownicy Biblioteki Głównej UAP wprowadzili licencjaty i prace magisterskie za rok 2018 wg. wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Natomiast w grudniu wprowadzone do ORPPD prace za rok 2019. Łącznie włączono 799 prac dyplomowych. W październiku pracownicy Biblioteki Głównej UAP i Biblioteki Katedry Fotografii UAP gościli uczniów z 37 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu. 

W roku 2020-2023 kontynuowano opracowywanie ksiegozbioru głównego, kolekcji i depozytów wprowadzając opisy do systemu Horizon, przeprowadzono również skontrum.

W maju 2023 roku w bibliotece ustawiono "Pomnik Dawida Marszewskiego". Jest to projekt zrealizowany przez dr Annę Kołacką wraz z dr. Sebastianem Trzoską i dr. Maciejem Andrzejczakiem. Na pomnik składa się de facto pomarańczowy regał z tabliczką, na którym znajduje się kolekcja książek o sztuce zebranych przez dr Dawida Marszewskiego, przekazanymi w darze Uniwersytetowi przez p. Marszewską, jego matkę. Jako, że książki odgrywały w jego sztuce szczególną rolę postanowiono nie rozdzielać jej zawartości, lecz pozostawić jako trwalszy ślad.

STATYSTYKA - biblioteka w liczbach - patrz tabele poniżej

 

ZBIORY SPECJALNE

Biblioteka otrzymała różnorodne zbiory - przezrocza i zdjęcia prac pedagogów i studentów oraz wycinki prasowe odnoszące się do Uczelni i artystów z nią związanych. Dużą część stanowią przezrocza oraz zdjęcia prac studentów Uczelni realizowane na wydziałach w poszczególnych pracowniach. Sklasyfikowano zbiory według nazwisk, struktury Uczelni i według podziału na wystawy indywidualne, wystawy zbiorowe, plenery itp. Od roku akademickiego 1996/97 w Bibliotece Głównej przechowywana jest dokumentacja praktycznych części prac dyplomowych studentów Uczelni (w formie kaset video, cyfrowych nośników optycznych, portfolio lub zdjęć).
Biblioteka nie tylko gromadzi katalogi wystaw twórców szkoły poznańskiej i katalogi artystów spoza Uczelni oraz materiały poświęcone galeriom autorskim związanym z UAP, ale także część z tych publikacji udostępnia na platformie
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej - do przeglądania tych publikacji niezbędne jest specjalne oprogramowanie dostępne na stronie producenta (DjVu Browser Plug-in oraz DjVu Solo). Oprócz tego udostępnia się w WBC rozprawy doktorskie i monografie.

Inną grupą źródeł są wycinki prasowe, które dotyczą artystycznej działalności pracowników i studentów Uczelni. Wycinki te w wersji papierowej początkowo dostarczało Biuro Wycinków Prasowych Glob, potem Agencja Prasowo-Informacyjna Glob, a do czerwca 2003 roku MAT-BUD Biuro Wycinków Prasowych. Do grudnia 2004 roku zgromadzono 3042 wycinki w wersji papierowej, a od października 2004 roku Biblioteka Główna prowadzi już elektroniczny monitoring prasy. Aktualne dane patrz poniżej Tabela nr 4


UDOSTĘPNIANIE

Na miejscu w czytelni udostępniane są: prace licencjackie (L), prace magisterskie (Pr), rozprawy doktorskie i habilitacyjne (PN), dokumenty prac magisterskich (D) oraz bieżące czasopisma polskie i zagraniczne, informatory, dokumenty życia szkoły, zbiory audiowizualne oraz dzieła znajdujące się w księgozbiorze podręcznym. Wszystkie wyżej wymienione zbiory udostępniane są wyłącznie przez bibliotekarza na miejscu. Również na miejscu w Czytelni udostępniane są książki i czasopisma wydane przed rokiem 1945.
Do kopiowania nie udostępnia się wszystkich druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania oraz rozpraw akademickich.

Informujemy o możliwości sprawdzania własnego konta czytelniczego poprzez
HIP logując się w zakładce MOJE KONTO. Również po zalogowaniu można realizować zamówienia określonych pozycji z katalogu klikając klawisz ZAMÓW w module wyszukiwania.
Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem
regulaminu Biblioteki Głównej UAP.

 

WYMIANA

Biblioteka Główna w ramach wymiany wysyła publikacje Uniwersytetu Artystycznego do 16 placówek odbierających egzemplarz obowiązkowy, 6 Akademii Sztuk Pięknych, 32 instytucji kultury (m. in. galerie, muzea) i innych jednostek (8 Uniwersytetów, 21 Politechnik i 34 liceów o profilu plastycznym).

Tabela nr 1

Rok

      Odbiorcy zbiorowi

Odbiorcy indywidualni

Suma wysłanych egz.
EO ASP

Instytucje kultury i inne jednostki

2023 180 30 28 0 238
2022  259 18 17 0 294
2021 210 79 355 0 644
2020 430 30 924 45 1429
2019 472 239 2903 98 3712
2018 560 54 14 171 799
2017 640 33 133 261 1538
2016 468 30 130 87 715
2015 396 96 65 21 578
2014 324 78 165 1 567
2013 239 78 436 50 803
2012 430 144 164 18 756
2011 396 150 234 26 806
2010 342 102 227 66 737
2009 144 84 105 40 373
2008 142 60 87 186 475
2007 144 24 18 1 187
2006 36 24 3 1 64
2005 172 54 51 33 310
2004 180 60 20 65 325

 

STATYSTYKA - BIBLIOTEKA W LICZBACH

 Tabela nr 2

Rok Liczba odwiedzających Liczba Czytelników

Liczba wejść na stronę www

Liczba tytułów czasopism bieżących (prenumerata i dary) Liczba wszystkich zbiorów wg. egzemplarzy*
W związku z atakiem hakerskim ubytkowano dokumenty elektroniczne w ilości 50531

Repozytoria własne

Bazy własne WBC Kolekcje własne Depozyty
ogółem w tym Archiwum BG
2023 6151 391 1530 34 65276 2087 tak tak tak tak tak
2022 5961 796 1552 35 105469 2052 tak tak tak tak tak
2021 3522 975 2090 37 105014 2000 tak tak tak tak tak
2020 4213 1051 2510 46 104716 1977 tak tak tak tak tak
2019

 10926

2340 2473 55 106504 1905 tak tak tak tak tak
2018  11341 1836 2669 49 91690 1870 tak tak tak tak tak
2017  22425 3274 3086 54 84642 1780 tak tak tak tak tak
2016  18187 3077 4911 55 76862 1732 tak tak tak tak tak
2015  15289 2645 5285 51 73489 1660 tak tak tak x tak
2014  8417 2425 3801 52 67652 1551 tak tak tak x tak
2013  8748 2346 2511 53 61420 1468 x tak tak x tak
2012  5569 2387 2312 37 56095 1437 x tak tak x tak
2011  1815 894 620 51 51089 x x tak tak x tak
2009/2010 x 775 638 42 35059 x x tak x x tak
2007/2008 x 875 x 43 34152 x x x x x tak
2005/2006 x 885 x 44 30382 x x x x x tak
2003/2004 x 330 x 39 31676 x x x x x x
2001 x 2158 x 44 23760 x x x x x x
1999 x 1415 x 42 26231 x x x x x x
1997 x 1008 x 65 39386 x x x x x x
1993 x 1237 x 49 23178 x x x x x x
1991 x 866 x 40 30548 x x x x x x
1989  x  653 x 82 20577 x x x x x x
1988 x 817 x 67 19936 x x x x x x
1987  x  815 x 76 15056 x x x x x x
1986  4032 980 x 71 16329 x x x x x x
1985  2938 992 x 63 15726 x x x x x x
1984  2793 987 x 61 15305 x x x x x x
1983  2702 893 x 63 14198 x x x x x x
1982  2328 691 x 54 16439 x x x x x x
1981  x 593 x 65 15373 x x x x x x
1980  2000 501 x 50 15137 x x x x x x
1979  580 370 x 55 13747 x x x x x x
1978  9412 332 x 49 12834 x x x x x x
1977  8215 327 x 46 11965 x x x x x x
1975  7623 283 x 44 9265 x x x x x x
1974  7410 257 x 26 9059 x x x x x x
1973  6120 240 x 27 8216 x x x x x x

*UWAGA! Czasopisma podane w jednostkach inwentarzowych 3171 (czasopisma magazynu głównego wraz z czasopismami z kolekcji 3171).
Liczba egzemplarzy czasopism w roku bieżącym 11100.

Tabela nr 3

Rok  Liczba komputerów Liczba sesji Online do zbiorów elektronicznych Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej Liczba pobranych dokumentów ze zbiorów elektronicznych Zdalne zamawianie, przedłużanie, monity Horizon Szkolenia (podano w  godzinach)
Ilość opisów Ilość haseł przedmiotowych Ilość egzemplarzy Studentów i innych osób Pracowników BG
2023 18 8645 25606 25850 tak 28989 112879 44832 40 32
2022 22 8103 7906 10468 tak 28851 111187 44389 40 50
2021 26 19906 19006 11168 tak 28529 109434 43669 42 35
2020 26 24467 22465 7353 tak 28160 107980 42980 20 40
2019 26 17458 15933 526 tak 26505 104699 40892 27 75
2018 26 10497 9885 287 tak 25609 102135 39489 36 67
2017 26 8171 7377 57 tak 24800 97721 38081 19 59
2016 26 4308 3492 2560 tak 22469 88188 34676 16 215
2015 25 1153 335 672 tak 20566 81372 31044 15 89
2014 23 673 1022 1920 tak 19213 81084 28542 15 45
2013 27 816 170 978 tak 17407 76146 26304 445 106
2012 18 24 146 42 tak 15601 71612 23389 415 64
2011 18 15 103 49 tak 14073 66994 20630 95 285
2010 18 x x x x 13166 62164 17064 323 318
2009 18 x x x x 11344 55342 13838 289 389
2008 13 x x x x 9933 50250 11245 486 316
2007 13 x x x x 8585 45680 9827 452 307
2006 12 x x x x 5641 35000 6570 709 220
2005 12 x x x x 4094 23978 4485 720 254
2004 7 x x x x 2472 10857 2709 670 304
2003 7 x x x x x x x x x

Tabela nr 4

Rok

Baza Monitoring Prasy BG UAP - zewnętrzna / Press Service

Baza prof. Stefana Wojneckiego - własna Bazy EBSCO
Liczba plików Liczba wejść Liczba pobranych plików

Liczba zeskanowanych wycinków 

Liczba plików Liczba wejść Liczba pobranych plików Liczba wejść Liczba pobranych plików
2023  74378 53 103 0 1567 0 0  57 141
2022   68644  40 0 0 1567 1 2 157 7
2021  56003 0 0 0 1567 1 2 400 168
2020

 56003

561 500 0 1567 4 10 1798 967
2019 50442 758 159 3123 1567 100 348  9 12
2018 44435 260 214 3117 1256 0 0  92 29
2017 37715 370 21 0 x x x 54 47
2016 32349 373 48 0 x x x 70 29
2015 26289 372 35 3042 x x x 74 205
2014 21465 640 67 0 x x x 62 79
2013 17028 645 42 0 x x x 47 26
2012 13325 x x 0 x x x 54 31
2011 10092 x x 0 x x x 51 20
2010 6994 x x 0 x x x 32 24
2009 3882 x x 0 x x x 45 18
2008 2993 x x 0 x x x x x
2007 2168 x x 0 x x x x x
2006 1551 x x 0 x x x x x
2005 810 x x 0 x x x x x
2004 116 x x 0 x x x x x
2003 0 x x 0 x x x x x

Tabela nr 5

Rok

Suma publikacji włączonych do WBC w danym roku

Materiały włączone do WBC typu książki i katalogi wystaw Materiały włączone do WBC typu monografie Materiały włączone do WBC typu rozprawy akademickie Materiały włączone do WBC typu czasopisma Materiały włączone do WBC typu artykuły
online druk CD/DVD online druk CD/DVD online druk CD/DVD online druk CD/DVD online druk CD/DVD
2023 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 26 2 0 0 1 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 26 3 4 0 1 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
2019 39 4 1 4 3 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
2018 24 0 3 0 2 0 2 0 16 0 1 0 0 0 0 0
2017 46 0 0 0 3 10 1 0 9 1 14 6 0 0 2 0
2016 17 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
2015 23 2 3 0 4 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
2014 8 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 229 15 23 5 24 14 3 23 97 2 15 6 0 0 2 0

Tabela nr 6

Rok

Antyplagiat

 
Rok Wprowadzono za lata

ORPPD

Sprawdzone Wgrane
2019  n.d. 2019 2018-2019 871 799***
2018 421 2018 2009-2017 3267 2910**
2017 420
2016 406
2015 n.d.

Tabela nr 7

Rok Suma wszystkich zeskanowanych wycinków   Rok Przezrocza Zdjęcia kolorowe Zdjęcia czarno-białe
- - 2023 3500 1256

2088

2019 3123 2016-2019 3500 1256

1528

2018 3117 2015 3500 1254

1528

2017 3042  

 

2016 3042
2015 3042

 

DAWNI I OBECNI DARCZYŃCY I SPONSORZY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Rajmund Dybczyński, Hubert Kopeć, Jerzy Kubiak, Maria Radomska, Monika Bakke, Marcin Berdyszak, Jadwiga Dobrzańska,  Izabela Gustowska, Stanisława Hałas, Alicja Kępińska, Dorota Ewa Olczak, Stefan Wojnecki, Aleksandra Paradowska i Marta Smolińska.