biblioteka główna
 

o_bibliotece

 
HISTORIA

ZBIORY SPECJALNE

UDOSTĘPNIANIE - REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

WYMIANA 

DAWNI I OBECNI DARCZYŃCY I SPONSORZY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

MAPKA

 

HISTORIA

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu istnieje od 97 lat. W roku 1919 w Poznaniu założono Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych, którą następnie przekształcono w Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, a w roku 1996 zmieniono nazwę na Akademia Sztuk Pięknych. 7 lipca 2010 roku decyzją władz RP uczelnię przemianowano na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Biblioteka Główna UAP systematycznie gromadzi, opracowuje i udostępnia pierwotne źródła informacji naukowej i artystycznej dla studentów i pedagogów Uczelni, jak również szeroko pojętego środowiska artystycznego całego Regionu Wielkopolski.

Zbiory biblioteki obejmują dzieła z wielu dziedzin m.in.: historii sztuki, malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i użytkowej, tkaniny, rzeźby, wzornictwa przemysłowego, urbanistyki, architektury, fotografii oraz publikacje z zakresu: wiedzy o strukturze i działaniach wizualnych, historii i teorii kultury, filozofii, estetyki. Biblioteka dysponuje również katalogami wystaw plastycznych i albumami galerii zachodnich. Jednocześnie gromadzone są i katalogowane pisemne prace dyplomowe studentów powstałe w Uczelni. Biblioteka Główna UAP pragnie być jednym z miejsc, w którym zainteresowany znajdzie nie tylko potrzebną mu aktualną literaturę fachową, ale także uzyska dostęp do najnowszych elektronicznych źródeł informacji naukowej, do baz danych zainstalowanych na lokalnym serwerze bądź też na innych serwerach za pośrednictwem Internetu. 

W lipcu 2000 roku Biblioteka otrzymała nową przestrzeń lokalową na parterze w budynku „C” UAP przy Pl. Wielkopolskim 9 - zdjęcia elewacji Biblioteki Głównej UAP przed i po modernizacji. Obecnie Biblioteka Główna posiada 21 stanowisk pracy: 4 stanowiska internetowe, w tym 1 stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 2 stanowiska do przeglądania filmów na nośnikach VHS i CD/DVD, 1 stanowisko do przeglądania baz i 4 stanowiska do przeglądania katalogu komputerowego HIP, w tym 1 stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych - umożliwiające czytelnikowi dostęp do wszystkich katalogów komputerowych bibliotek zrzeszonych w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Dodatkowo Biblioteka udostępnia Czytelnikom selfcheck do samodzielnych wypożyczeń i wrzutnię do samodzielnych zwrotów, oba urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie typu Wrzutnia dostępne jest dla użytkowników przez 24h. W czytelni udostępniany jest w wolnym dostępie księgozbiór podręczny. Od listopada 2003 roku Biblioteka prowadzi systematyczne prace związane z tworzeniem bazy katalogowej zbiorów biblioteki - książek, katalogów wystaw, prac magisterskich, licencjatów, prac naukowych, dokumentacji prac artystycznych, filmów i czasopism. Baza katalogowa tworzona jest w oparciu o system Horizon, a udostępniana jest poprzez moduł HIP. W grudniu 2003 roku zakończono prowadzenie tradycyjnych katalogów kartkowych: alfabetycznego i rzeczowego. W 2004 roku Biblioteka uruchomiła stronę internetową WWW, dzięki, której może przekazywać swoim czytelnikom bieżące informacje dotyczące działalności biblioteki. Również w październiku 2004 roku rozpoczęto elektroniczny monitoring prasy, tworząc elektroniczną bazę Monitoring Prasy, zawierającą wycinki prasowe dotyczące Uczelni, jej pracowników i studentów. W  kwietniu 2005 roku Biblioteka Główna UAP rozpoczęła udostępnianie swoich zbiorów w formie digitalnej w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. W dniu 2 stycznia 2006 roku powołano Bibliotekę Katedry Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, która mieści się w budynku "B" UAP przy ul. Janiny Lewandowskiej 29. Biblioteka Katedry Fotografii (BKF) gromadzi książki, katalogi wystaw i czasopisma z zakresu teorii i historii fotografii. Biblioteka Główna prowadzi zakupy ww. zbirów z zakresu fotografii, opracowuje te zbiory i przekazuje je do Biblioteki Katedry Fotografii, celem udostępniania ich całej społeczności akademickiej. Biblioteka Główna wraz ze specjalistyczną Biblioteką Katedry Fotografii tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny UAP. 

W roku 2007 i 2009 Biblioteka Główna UAP w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 100.000,00 PLN i 200.000,00 PLN. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono sprzęt komputerowy, sprzęt RFID (bramki i stanowiska kodowania i dezaktywacji/aktywacji etykiet RFID), regały biblioteczne, system oświetleniowy oraz system wygrodzeniowy (bramka uchylna, wygrodzenia). Natomiast w listopadzie 2009 roku zakończono wdrażanie elektronicznego modułu udostępniania zbiorów w systemie Horizon. Od 2010 roku rozpoczęto udostępnianie bazy Ebsco, a w sierpniu w gmachu Biblioteki Głównej UAP zainstalowano punkt WiFi, za pomocą którego możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu dla Czytelników posiadających aktywne konta biblioteczne.

W kwietniu 2011 r. uruchomiono również elektroniczną opcję zamawiania książek i płyt CD/DVD, a w styczniu 2012 r. również zamawiania czasopism. Wprowadzono także elektroniczną rezerwację oraz elektroniczne przedłużenia wypożyczonych zbiorów, wdrożono także automatycznie generowane przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu wypożyczonej pozycji oraz uruchomiono automatycznie generowane monity.

W roku 2013 Biblioteka Główna UAP w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 200.000,00 PLN. Dzięki dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 100.000,00 PLN w roku 2007 i kwotą 200.000,00 PLN w roku 2009 oraz kwotą 200.000,00 PLN w roku 2013 Biblioteka Główna UAP została wyposażona w sprzęt komputerowy (komputery, czytniki, drukarki, skanery, UPS-y z dodatkowymi modułami bateryjnymi) regały i meble biblioteczne, system oświetleniowy, system zabezpieczający zbiory w technologii RFID (bramki, stanowisko samodzielnych samodzielnych wypożyczeń - selfcheck, stanowisko samodzielnych zwrotów – wrzutnia, moduł mechaniczny wraz z taśmociągiem i modułem drukującym oraz urządzenie do skontrum). Ponadto w 2013 roku w Bibliotece wydzielono dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych (w Czytelni i w holu Biblioteki), wcześniej natomiast zamontowano windę zewnętrzną przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich - zdjęcia Biblioteki Głównej UAP przed modernizacją i po modernizacji

W roku 2014 Biblioteka Główna uruchomiła w otwartym dostępie Repozytorium Monografii UAP oraz Repozytorium Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych UAP na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. W tym samym roku zakupiono również sprzęt komputerowy: komputery, serwer plików (NAS), skaner ręczny, czytnik kodów kreskowych, TV LED z nagrywarką VHS/DVD/HDD, nagrywarkę zewnętrzną Multi DVD. W Bibliotece Głównej UAP zamontowano także ogólnouczelniany punkt dostępowy WiFi. We wrześniu 2014 roku został przeprowadzony upgrade systemu bibliotecznego Horizon do wersji 7.5.2. oraz zakończono proces retrokonwersji dokumentacji prac (VHS, CD/DVD i przeźrocza), prac licencjackich (L) oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (PN). Biblioteka Główna UAP nadal kontynuuje retrokonwersję księgozbioru głównego książek, dokumentacji w formie zdjęć i portfolio oraz prac magisterskich (Pr). W tym samym roku Biblioteka pozyskała nowe pomieszczenie, które zostało zaadaptowane na potrzeby magazynowe, w którym przeprowadzono takie prace jak: montaż ścianki działowej w konstrukcji lekkiej, malowanie, montaż oświetlenia, instalacji elektrycznej i sieci informatycznej oraz wyposażenie pomieszczenia w regały.

W 2015 roku zakupiono kolejny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem: komputery, skaner, ups-y, replikatory portów USB i myszki bezprzewodowe. Dokonano także upgrade-u oprogramowania urządzeń RFID do samodzielnych wypożyczeń (selfcheck) i zwrotów (wrzutnia). W tym samym roku Biblioteka Główna wdrożyła system RFID do obsługi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) w systemie bibliotecznym Horizon. Nastąpiła także zmiana metody logowania się do katalogu HIP w celu lepszego dopasowania systemu do zmian związanych z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ELS na Uczelni. Z początkiem 2015 roku zakończono proces archiwizacji dokumentacji prac studentów UAP (zarchiwizowano płyty CD/DVD i zapisano je na serwerze plików NAS (chmura), proces ten będzie kontynuowany również dla bieżących zbiorów. Dodatkowo wykonano również archiwizację płyt CD/DVD dołączonych do prac licencjackich (L), prac magisterskich (Pr) i rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (PN). Przeprowadzono także prace związane z kopiowaniem na nośnik DVD+R dokumentacji prac na kasetach VHS - dodatkowo zarchiwizowano kopie na serwerze plików NAS (chmura). Ponadto na serwerze NAS umieszczono zarchiwizowane skany wycinków prasowych z lat 1983-2005 oraz publikacje online. Kontynuowano prace nad uruchomieniem bazy Monitoring Prasy (skanowanie i obróbka graficzna 3042 wycinków papierowych, utworzono schemat kategorii głównych i podkategorii dostępnych w bazie), więcej informacji zobacz poniżej Zbiory Specjalne. W ramach przygotowań do czerwcowej wystawy Końcoworocznej UAP i towarzyszącej jej wystawie jubileuszowej z okazji 40-lecia Wydziału Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu Biblioteka Główna UAP wypożyczyła na wystawę 1728 prac magisterskich, 77 licencjatów oraz 381 dokumentacji prac. W roku 2015 Biblioteka Główna UAP utworzyła w systemie Horizon nowe kolekcje i lokalizacje dla zbiorów będących w depozycie. W ramach prac przygotowano również Księgi Inwentarzowe Depozytu Biblioteki Głównej UAP oraz skatalogowano 325 depozytowych książek. W tym samym roku utworzono inwentarze dla zbiorów wydanych w wersji online. W 2015 roku rozpoczęto skontrum obejmujące wszystkie zbiory Biblioteki Głównej UAP. Prace związane ze skontrum zakończyły się w grudniu 2015 r. Poprzednie skontra przeprowadzono w roku 2001, 2004, 2006, 2008 i 2010 w Bibliotece Głównej UAP, a w 2011 w Bibliotece Katedry Fotografii. 

W lutym 2016 roku Biblioteka Główna UAP w ramach wewnętrznej sieci komputerowej rozpoczęła udostępnianie bazy bibliotecznej Monitoring Prasy. W tym samym roku rozpoczęto prace nad bazą z materiałami dotyczącymi działalności dydaktyczno-artystycznej profesora Stefana Wojneckiego oraz bazą zdjęć i slajdów z wystaw końcoworocznych studentów UAP z lat 80 i 90-tych. W marcu 2016 roku uruchomiono elektroniczne przypomnienia i monity dla pracowników dydaktycznych UAP. W kwietniu 2016 roku dokonano upgrade'u systemu bibliotecznego Horizon do wersji 7.5.3, a obecnie trwają prace nad poszerzeniem funkcji systemu Horizon do wersji chmurowej oraz przygotowywany jest interfejs dla Repozytoriów: Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych UAP, Monografii UAP, książek i katalogów wystaw oraz czasopism UAP. Ponadto w kwietniu 2016 roku Biblioteka Główna UAP rozpoczęła udostępnianie baz online (Elsevier, Nature Publishing Group, Science, Scopus, Springer, Web of Science oraz Wiley - więcej informacji patrz zakładka Bazy) oraz wybranych tytułów czasopism zagranicznych, zobacz zakładka Bazy i zakładka Nowości w Zbiorach). W kwietniu zakupiono 3 zestawy komputerowe mini PC z oprogramowaniem. W maju Biblioteka Główna UAP rozpoczęła wdrażanie i wewnętrzne szkolenia pracowników z obsługi systemu antyplagiatowego Podkarpackiej Platformy Antyplagiatowej. Do 30 czerwca BG UAP wspomagając Dziekanaty UAP obsługiwała studentów i wygenerowała 406 raportów antyplagiatowych, prace te były kontynuowane w miesiącu wrześniu. W czerwcu został zakupiony również zestaw komputerowy do skanowania przeźroczy wraz z dedykowanym do tego celu skanerem oraz 1 UPS, które będą służyły do tworzenia nowej bazy przeźroczy i zdjęć prac końcoworocznych z lat 80-tych i 90-tych. W sierpniu 2016 roku BG UAP rozpoczęła skontrum księgozbioru Biblioteki Katedry Fotografii - prace zakończono w listopadzie 2016 roku. W sierpniu została zakupiona licencja na program antywirusowy instalowany na komputerach Biblioteki Głównej. W grudniu zakupiono 3 UPS-y, skaner kodów kreskowych, laptop z oprogramowaniem oraz wewnętrzny dysk twardy do komputera obsługującego Academicę. Ponadto w maju BG UAP rozpoczęła zgrywanie płyt zawierających prace teoretyczne studentów z lat 2009-2015 pobieranych z Archiwum i Dziekanatów UAP do tworzonej bazy Archiwum Prac Dyplomowych. W październiku 2016 Biblioteka Główna otrzymała spuściznę po profesorze Wiesławie Krzyżaniaku - 897 egzemplarzy czasopism (82 tytuły polskie i zagraniczne) i 107 książek oraz katalogów wystaw, a także druki ulotne i prace studenckie. W grudniu rozpoczęto proces tworzenia i opracowywania formalno-przedmiotowego kolekcji. Na przełomie grudnia 2016 i stycznia 2017 przekazano Bibliotece Głównej zbiory po profesorze Stanisławie Teisseyre - 1162 egzemplarze książek, 104 egzemplarze czasopism (18 tytułów polskich i zagranicznych) oraz dokumenty i inne osobiste przedmioty takie jak zdjęcia, zapiski, korespondencja, płyty winylowe. 

Od lutego do września 2017 roku trwało formalne i przedmiotowe opracowywanie zbiorów po profesorze Stanisławie Teisseyre, a we wrześniu i październiku książki i czasopisma zostały poddane dezynfekcji w komorze fumigacyjnej celem dalszej ochrony kolekcji przed postępującym procesem pogarszania jakości i trwałości papieru. Zbiory z obydwu kolekcji są skatalogowane w systemie Horizon i udostępniane na miejscu w Czytelni BG UAP. W marcu 2017 roku zakończono prace nad opracowywaniem formalno-przedmiotowym kolekcji po prof. Wiesławie Krzyżaniaku. W marcu oraz kwietniu pracownicy Biblioteki Głównej UAP uczestniczyli w organizowanych przez Uczelnię Drzwiach Otwartych, udzielając informacji na temat funkcjonowania Biblioteki i specyfiki zbiorów, bazach, e-publikacjach, a także udostępniając publikacje wydane przez UAP i współpracującą z Działem Promocji UAP Fundacją Bęc Zmiana. W maju Biblioteka Główna UAP rozpoczęła prace przy obsłudze systemu antyplagiatowego Podkarpackiej Platformy Antyplagiatowej, wspomagając Dziekanaty UAP w obsłudze studentów, wygenerowując 420 raportów antyplagiatowych. Dodatkowo Biblioteka Główna UAP obsługiwała absolwentów pod kątem prac dyplomowych artystyczno-praktycznych zatwierdzonych przez koordynatorów z poszczególnych wydziałów i kierunków studiów. Utworzono również elektroniczne inwentarze dla Licencjatów (eL), prac magisterskich (ePr) oraz prac artystyczno-praktycznych (eD) bronionych w 2017 roku. Również w maju zakończono ostatni etap tworzenia interfejsu repozytoriów Biblioteki Głównej UAP. Dzięki interfejsowi możliwe jest wyszukiwanie i przeglądanie zbiorów w jednym miejscu - rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, monografii, książek, katalogów wystaw, czasopism oraz płyt i publikacji online.

W pierwszym półroczu 2018 roku Biblioteka Główna UAP przyjęła na praktyki 5 osób z Biblioteki Uniwersyteckiej UAM oraz z sieci bibliotek wydziałowych UAM. W 2018 kontynuowano prace nad bazami, m. in. nad Bazą Prof. Stefana Wojneckiego, na koniec roku baza liczyła 1567 plików. Katalogowano książki zakupione z grantów przez Pracowników UAP. Analogicznie jak w latach poprzednich Pracownicy Biblioteki Głównej UAP brali czynny udział w organizowanych przez Uczelnię Dniach Otwartych. W maju, czerwcu i we wrześniu 2018 roku Biblioteka Główna UAP ponownie wspomagała Dziekanaty UAP wykonując prace związane z wprowadzaniem teoretycznych prac dyplomowych do Podkarpackiej Platformy Antyplagiatowej. Wygenerowano 426 raportów, które zostały włączone do programu e-dziekanatowego Akademus. Od lipca do grudnia 2018 roku Pracownicy Biblioteki Głównej UAP rozpoczęli prace nad wprowadzaniem licencjatów i prac magisterskich za lata 2009-2015 wg. wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz dodatkowo prace za lata 2016 i 2017 do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Prace te wykonali Pracownicy Biblioteki Głównej UAP za Dziekanaty UAP i  za Archiwum UAP. Wszystkie dane Dyplomantów UAP wraz z plikami prac teoretycznych za lata 2009-2017 oraz brakujące kierunki Pracownicy Biblioteki Głównej UAP wprowadzili ręcznie do ORPPD. W sumie za lata 2009-2017 włączono 2910 prac. Kontynuowano włączanie prac do Repozytorium Prac Doktorskich i Habilitacyjnych BG UAP - przeglądanie tychże prac jest możliwe z poziomu interfejsu Biblioteki Głównej UAP.

Statystyka: na dzień 31.12.2018 r. w bazie systemu bibliotecznego Horizon znajduje się 25609 opisów, 102135 haseł i 39489 egzemplarzy zbiorów, a w bazie Monitoring Prasy 37715 plików, w tym 9606 z prasy i 28109 ze stron www.
W roku 2018 Biblioteka Główna UAP rozesłała w ramach wymiany 799 egzemplarzy publikacji pracowników UAP do 32 jednostek (biblioteki ASP, biblioteki odbierające egzemplarz obowiązkowy, instytucje kultury oraz biblioteki uczelni wyższych) i do 137 odbiorców indywidualnych, patrz poniżej Wymiana, Tabela wysłanych publikacji UAP.
Na dzień 31.12.2018 w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej figuruje ogółem 124 publikacji pracowników UAP, więcej informacji w zakładce e-Zbiory UAP w WBC.
Na koniec roku 2018 w Archiwum Biblioteki Głównej UAP zgromadzono 2207 egzemplarzy. Archiwum BG UAP powstało w 2012 r., w którym gromadzi się książki, katalogi wystaw i płyty związane z działalnością artystyczną pracowników, absolwentów i studentów UAP.

ZBIORY SPECJALNE

W grudniu 2003 roku Biblioteka przejęła niekompletne Dokumenty Życia Szkoły po niezależnej komórce Studia Dokumentacji istniejącej do końca roku akademickiego 1995/96. Wśród zgromadzonych zbiorów znajdują się: przeźrocza i zdjęcia prac pedagogów i studentów, wycinki prasowe odnoszące się do Uczelni i artystów z nią związanych oraz katalogi wystaw twórców nie tylko ze środowiska poznańskiego. Dużą część Dokumentacji Życia Szkoły stanowią przeźrocza oraz zdjęcia prac studentów Uczelni realizowane na wszystkich wydziałach w poszczególnych pracowniach. Alfabetyczny katalog przeźroczy i zdjęć sporządzono na kartach katalogowych, a ich indeks rzeczowy w formie spisu - klasyfikując je według struktury Uczelni i według podziału na wystawy indywidualne, wystawy zbiorowe, plenery itp. Zbiory te udostępniane są na miejscu przez mgr A. Węcławską - dawniej pracownika dokumentalistę niezależnej komórki Studia Dokumentacji agnieszka.weclawska@uap.edu.pl. Od roku akademickiego 1996/97 w Bibliotece Głównej przechowywana jest dokumentacja praktycznych części prac dyplomowych studentów Uczelni (w formie kaset video, cyfrowych nośników optycznych, portfolio lub zdjęć). Informacje na temat tychże prac oraz prac licencjackich, magisterskich oraz naukowych udziela mgr A. Węcławska agnieszka.weclawska@uap.edu.pl.
Biblioteka nie tylko gromadzi katalogi wystaw twórców szkoły poznańskiej i katalogi artystów spoza Uczelni oraz materiały poświęcone galeriom autorskim związanym z UAP, ale także część z tych publikacji udostępnia na platformie
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej - do przeglądania tych publikacji niezbędne jest specjalne oprogramowanie dostępne na stronie producenta (DjVu Browser Plug-in oraz DjVu Solo). Oprócz tego udostępnia się w WBC rozprawy doktorskie i monografie.

Inną grupą źródeł są wycinki prasowe, które dotyczą artystycznej działalności pracowników i studentów Uczelni. Wycinki te w wersji papierowej początkowo dostarczało Biuro Wycinków Prasowych Glob, potem Agencja Prasowo-Informacyjna Glob, a do czerwca 2003 roku MAT-BUD Biuro Wycinków Prasowych. Od października 2004 roku Biblioteka Główna prowadzi już elektroniczny monitoring prasy. Do grudnia 2004 roku zgromadzono 3042 wycinki w wersji papierowej, a do końca roku 2018 zarejestrowano 44435 wycinków w wersji elektronicznej, w tym 10200 z prasy i 34235 ze stron www. Wyżej wymienione zbiory udostępniane są wyłącznie przez bibliotekarza na miejscu po uprzednim zgłoszeniu - kontakt - mgr Radosław Dyszkant radoslaw.dyszkant@uap.edu.pl. Z dniem 24.02.2016 r. Biblioteka Główna UAP w ramach sieci wewnętrznej rozpoczęła udostępnienie online bazy Monitoring Prasy zawierającej ww. wycinki. Ze względu na prawo autorskie dostęp do ww. bazy możliwy jest tylko w sieci Biblioteki Głównej UAP.


UDOSTĘPNIANIE

Na miejscu w czytelni udostępniane są: prace licencjackie (L), prace magisterskie (Pr), rozprawy doktorskie i habilitacyjne (PN), dokumenty prac magisterskich (D) oraz bieżące czasopisma polskie i zagraniczne, informatory, dokumenty życia szkoły, zbiory audiowizualne oraz dzieła znajdujące się w księgozbiorze podręcznym. Wszystkie wyżej wymienione zbiory udostępniane są wyłącznie przez bibliotekarza na miejscu. Również na miejscu w Czytelni udostępniane są książki i czasopisma wydane przed rokiem 1945.
Do kopiowania nie udostępnia się wszystkich druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania oraz rozpraw akademickich.

Informujemy o możliwości sprawdzania własnego konta czytelniczego poprzez
HIP logując się w zakładce MOJE KONTO. Również po zalogowaniu można realizować zamówienia określonych pozycji z katalogu klikając klawisz ZAMÓW w module wyszukiwania.
Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem
regulaminu Biblioteki Głównej UAP.

WYMIANA

Biblioteka Główna w ramach wymiany wysyła publikacje Uniwersytetu Artystycznego do 16 placówek odbierających egzemplarz obowiązkowy, 6 Akademii Sztuk Pięknych, 32 instytucji kultury (m. in. galerie, muzea) i innych jednostek (8 Uniwersytetów, 21 Politechnik i 34 liceów o profilu plastycznym). Ponadto w latach 2015-2018 wysłano 11 publikacji online do 22 jednostek (16 placówek odbierających egzemplarz obowiązkowy, 6 Akademii Sztuk Pięknych) o łącznej liczbie 176 egzemplarzy w wersji online.

Tabela wysłanych publikacji UAP w okresie styczeń 2004 - grudzień 2018

ROK

      Odbiorcy zbiorowi

Odbiorcy indywidualni

Suma wysłanych egz.
EO ASP

Instytucje kultury i inne jednostki

2018 560 54 14 171 799
2017 640 33 133 261 1538
2016 468 30 130 87 715
2015 396 96 65 21 578
2014 324 78 165 1 567
2013 239 78 436 50 803
2012 430 144 164 18 756
2011 396 150 234 26 806
2010 342 102 227 66 737
2009 144 84 105 40 373
2008 142 60 87 186 475
2007 144 24 18 1 187
2006 36 24 3 1 64
2005 172 54 51 33 310
2004 180 60 20 65 325

DAWNI I OBECNI DARCZYŃCY I SPONSORZY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Rajmund Dybczyński, Hubert Kopeć, Jerzy Kubiak, Maria Radomska, Monika Bakke, Marcin Berdyszak, Jadwiga Dobrzańska,  Izabela Gustowska, Stanisława Hałas, Alicja Kępińska, Dorota Ewa Olczak  i Stefan Wojnecki.