biblioteka główna
 

zbiory_UAP_w_WBC

 

ZBIORY UAP W WIELKOPOLSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ ONLINE (poniższe publikacje udostępnione są w wersji pełnotekstowej, publikacje z nadanymi numerami ISBN oraz bez nadanych numerów ISBN):

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA PUBLIKACJI W WIELKOPOLSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ (WBC), KTÓREJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA UAP JEST UCZESTNIKIEM   -   www.wbc.poznan.pl 

1. Całość publikacji w pojedynczym pliku PDF zapisanym w wersji przeznaczonej do publikacji on-line - instrukcja.
2. Pisemne oświadczenie o zamieszczaniu publikacji w WBC - plik do pobrania w wersji PDF.
3.
Materiały do publikacji w WBC prosimy dostarczać do Biblioteki Głównej UAP na płycie CD/DVD.

 

 

Pozycje uszeregowane według daty zamieszczenia w WBC:

2018  2017  2016   2015   2014   2013   2011   2007

 

Publikacje włączone do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej: tabela statystyk

 

2018

Chorążyczewska Sławomira, Cios Elżbieta - Unikat w świecie idei : część I : wielowątkowość tekstur, część II : biblioteka tekstur (publikacja płyta DVD)

Cieśla Emilia - Transformacja przestrzeni w aspekcie wnętrz widowiskowych  (rozprawa doktorska)

Nowaczyk Adam - Teraz rysunek : punkty zbieżne = drawing now : points of convergence  (monografia ; publikacja wydana w wersji online)

 

2017

Adamczak Jacek, Ćwiek Maciej - Animacja w poznańskiej Uczelni /1980-2016/ : Wydział Animacji : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu = Animation at the University of Arts /1980-2016/ : Faculty of Animation : University of Arts in Poznan  (monografia)

Bałdyga Janusz - PRACOWNIA / WARSZTAT : sztuka Performance : perspektywiczne i syntetyczne strategie edukacyjne  (monografia)

Bałdyga Janusz - STUDIO / WORKSHOP : Performance Art : perspective and syntetic educational strategies  (monografia)

Baranowski Krzysztof J., Bosacki Piotr, Kurka Piotr, Sobczak, Sławomir, Wołyński Piotr - W stronę poznania : fenomen szkoły poznańskiej = On the path of knowledge : the phenomenon of Poznań School  (monografia)

Bosowska Marta - Mnemotechniki : 2009 - 2016 : pozostałość jako niezależny byt i nośnik pamięci w performance = Mnemonic techniques 2009 - 2016 : residue as an independent entity and memory medium in performance  (monografia)

Brzoska Sławomir - Sekretne znaczenia : znaczone sekrety = Geheime Bedeutungen : Markierte Geheimnisse  (monografia)

Drewicz Tomasz - Give me some substance* : daj mi jakąś/eś/iś... ...substancję, ...istotę, ...materię, ...sedno, ...sens, ...treść, ...budulec  (monografia)

Drewicz Tomasz - Give me some substance  (monografia)

Fajtanowski Romuald - Autoreferat  (rozprawa habilitacyjna)

Filipiak Jadwiga - Novum nie jest grzeszne : Rajmund T. Hałas : twórca - pedagog - człowiek  (monografia)

Filipiak Michał - Dokumentacja w przewodzie habilitacyjnym  (rozprawa habilitacyjna)

Kleszyńska Małgorzata - Subiektywne rozważania o roli intuicji w tworzeniu rzeźby miękkiej (tkaniny unikatowej)  (rozprawa doktorska)

Korona Monika M. - Czas / Przestrzeń / Miejsce : Monika M. Korona  (rozprawa habilitacyjna ; publikacja płyta DVD)

Kwietniewska, Anna - Lost in beauty - w pułapce fotogenii  (rozprawa doktorska)

Łuczak, Hanna - Czas, historia, pamięć = time, history, memory  (monografia ; publikacja wydana w wersji online)

Malewski, Artur - Living dead w perspektywie posthumanizmu  (rozprawa doktorska)

Mączak Danuta - Uchylone drzwi : Galeria Plenerowa Zasutowo 2008-2016 = half-open door : Juliana Outdoor Gallery Zasutowo 2008-2016  (monografia ; publikacja wydana w wersji online)

Nierodzińska, Zofia - Gdzie jest akademia? Instytucja krytyczna i science fiction w stronę Wirtualnego Feministycznego Uniwersytetu  (rozprawa doktorska)

Podbiegłowska, Sylwia - Parki linearne w przestrzeni zurbanizowanej - uwarunkowania i możliwości rozwoju. Projekt dla miasta Poznania  (rozprawa doktorska)

Raba Kazimierz, Rozwadowski Andrzej, Gruszczyński Łukasz - Ślady : spacer z powidokiem  (monografia ; publikacja płyta DVD)  

Szelest Jarosław - Alea iacta est. O roli przypadku w sztuce XX i XXI wieku  (rozprawa doktorska)

Wegner, Natalia - Trzy miejsca = three places  (monografia ; publikacja wydana w wersji online)

Wielopolski Michał - Próba indywidualnego ujęcia rzeźby figuratywnej i autoportretu = figurative sculpture and self-portrait - individual formulation attempt  (monografia)

Wilmański Tomasz - Autoreferat  (rozprawa habilitacyjna)

 

Czasopisma:

COMO:  nr 01 do nr 08

Zeszyty Artystyczne: nr 18 do nr 23

 

Artykuły spoza UAP:

Folia Praehistorica Posnaniensia

Forum Bibliotek Medycznych

 

2016

Barłóg Piotr - Przestrzeń realna i wirtualna w wystawiennictwie muzealnym  (rozprawa doktorska)

Brandt Natalia - Sumienie obrazu  (rozprawa doktorska)

Bloom-Kwiatkowska Ewa - Autoreferat : analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo  (rozprawa habilitacyjna)

Dobosz-Bruchnalska Agnieszka - Dokumentacja postępowania habilitacyjnego = dosssier of habilitacion procedure  (rozprawa habilitacyjna)

Gorączniak Wojciech - Materializacje : autoreferat = materializations : summary of prefessional achievments  (rozprawa habilitacyjna)

Gosieniecki Andrzej - Poszukiwanie formy w filmie animowanym  (rozprawa doktorska)

Grenda Magdalena - Konstrukcje tkane, tkaniny konstruowane : współczesne metody wytwarzania i pozyskiwania materiałów oraz tkanin w zrównoważonym projektowaniu  (rozprawa doktorska)

Jędrzak Marcin - Od idei do produktu : projekt nowej autorskiej kolekcji produktów łazienkowych dla firmy Marmorin na rok 2016  (rozprawa doktorska)

Jędrzejewski Tomasz - Mój Humanoid. Opowieść o odmienności. Refleksje artystyczne i teoretyczne  (rozprawa doktorska)

Kęska Piotr - Projekt koncepcyjny rewitalizacji przedwojennej miejscowości uzdrowiskowej Garbatki-Letnisko (ośrodek wypoczynkowo-uzdrowiskowy "Polanka") = conceptual project of revitalization of prewar spa town Garbatka-Letnisko (holiday-health resort "Polanka")  (rozprawa doktorska)

Kubiak Aleksandra - Śliczna jesteś laleczko = You're a cute one sweetie  (rozprawa doktorska)

Malinowski Jakub - Estetyka tymczasowości a malarstwo czasu rzeczywistego  (rozprawa doktorska)

Pleskaczyńska Konstancja i Świtalska Rozalia - Ożywić ulicę Święty Marcin : koncepcje rewitalizacji centrum Poznania : katalog wystawy prac studentów Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku akademickim 2013 / 2014

Ryszczyński Tomasz - Multimedialne aspekty formy teatralnej  (rozprawa doktorska)

Słuchocka Katarzyna - Podsumowanie osiągnięć zawodowych = summary of professional accomplishments  (rozprawa habilitacyjna)

Szklińska Anna - O kompletowaniu i kontemplowaniu wobec form pustych  (rozprawa doktorska)

Winterhagen Marc Tobias - W poszukiwaniu ukrytego piękna : ograniczenia ciała jako wyznacznik nowej definicji normalności - reinterpretacja kanonu  (rozprawa doktorska)

 

2015

Bałdyga Michał - Prawa przemiany wobec symetrii - asymetrii  (rozprawa doktorska)

Bosacki Piotr - Autoreferat  (rozprawa habilitacyjna)

Bosowska Marta - Mnemotechnika : pozostałość jako niezależny byt i nośnik pamięci w performance  (rozprawa doktorska)

Bugalski Michał - Rozpoznanie - rola intuicji w dążeniu do odzyskania doświadczenia pierwotnego poprzez jego symbolizację w dziele sztuki  (rozprawa doktorska)

Cios Elżbieta - Dekonstruktura : redefinicja ubioru w kontekście innowacyjnych rozwiązań projektowych  (rozprawa doktorska)

Hoffman Wojciech - Autoreferat  (rozprawa habilitacyjna)

Koniusz Daniel - Synteza dźwięk - obraz w procesie transkodowania  (rozprawa doktorska)

Lamorski Rafał - Autoreferat  (rozprawa habilitacyjna)

Marciniak Janusz - Rozmowy w pracowni : granice malarstwa, akademizm, forma, etyka  (publikacja wydana w wersji online)

Marciniak Janusz - Tekst : monografia subiektywna  (monografia ; publikacja wydana w wersji online)

Michałowska Marianna i Wołyński Piotr - Społeczne dyskursy sztuki fotografii

Mikołajczak Patrycja - Przestrzeń integracyjna na wsi  (rozprawa doktorska)

Nawrot Grzegorz - Asymetria a symetria : kategoryzacja jakościowa produktów poprzez kształt. Projektowanie kosmetycznych opakowań z tworzyw sztucznych  (rozprawa doktorska)

Pleskaczyńska Konstancja - Kreowanie przestrzeni umarłych : dziedzictwo kultury, wyzwania przyszłości  (monografia)

Przybył Marek - Trans : monografia subiektywna  (monografia ; publikacja wydana w wersji online)

Ratajczyk, Grzegorz - Malować : monografia subiektywna  (monografia ; publikacja wydana w wersji online)

Rozmus Natalia - Płaszczyznowy opis rzeczywistości w projektowaniu przestrzennym  (rozprawa doktorska)

Utecht Katarzyna - Moduł mieszkalny - Homo Cyber Sapiens : badania architektoniczno-społeczne wpływu powierzchni mieszkalnych na człowieka we współczesnym świecie z analizą i odniesieniem do lat minionych  (rozprawa doktorska)

Wolna Maja - Autoreferat  (rozprawa habilitacyjna)

Wołyński Piotr, Drozdowski Rafał i Decyk Sławomir - Formy zamieszkiwania : domostwa w obrazach - poznaniaków portret zbiorowy

Wołyński Piotr, Drozdowski Rafał i Decyk Sławomir - Formy zamieszkiwania : publiczne i prywatne przestrzenie miasta

Wołyński Piotr i Decyk Sławomir - To coś : wystawa studentów III Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  (publikacja wydana w wersji online)

Zdanowicz Andrzej - Dystans : monografia subiektywna   (monografia ; publikacja wydana w wersji online)

 

2014

Imielska Joanna i in. - Poz_Wro  : roz-poznanie miejsca : Muzeum Architektury Wrocław, ASP Wrocław, 17 grudnia 2010 - 5 lutego 2011

Imielska Joanna i in. - Wydział Edukacji Artystycznej ASP W Poznaniu 2010

Jagielski Jacek - Rekonesans

Pleskaczyńska Konstancja - Singapur - miasto przyjaznej przestrzeni  (monografia)

Sipiński Stanisław, Pruszewicz-Sipińska Ewa - An Art of Combining - architecture and functions of large volume buildings and bridges a new asset of inner city space - an art of combining spaces an architectural value in the city space

Sipiński Stanisław, Pruszewicz-Sipińska Ewa - Sztuka łączenia przestrzeni - funkcja i architektura obiektów wielkokubaturowych i mostów, nowy walor przestrzeni wnętrza miasta - sztuka łączenia przestrzeni, walor architektoniczny w przestrzeni miasta

Wielgosz Andrzej - O rysunku, obrazach, architekturze i utopii = about drawing, pictures, architecture and utopia

Wielgosz Andrzej - PL 2.014 : [XIV Biennale Architektury w Wenecji "Fundamentals: Absorbing Modernity 1914-2014]

 

2013

Wielgosz Andrzej - Experience... public spaces in the huge metropolises = doświadczyć... przestrzenie publiczne w wielkich metropoliach : summa imaginare

 

2011

Buszko Paweł - Wpływ nowoczesnych narzędzi projektowych na formę komunikatu wizualnego  (rozprawa doktorska ; publikacja płyta CD-ROM)

Wielgosz Andrzej, Buszko Paweł i in. - The potentialities of places - in between realism and imagination  (publikacja płyta CD-ROM)

 

2007

Imielska Joanna i in. - Myślą, słowem, formą, obrazem

Jagielski Jacek, Gajewska Grażyna - Modernizm w lustrze współczesności

Kubicki Roman - Między różnicami