Przed modernizacj± w 2007 r.
Fot. mgr Jarosław Klup¶