mgr Tomasz Motyl – bibliotekarz

tomasz.motyl@uap.edu.pl

ur. 5.03.1988 w Koszalinie

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej – specjalność sektor publiczny w procesach integracji europejskiej. Zatrudniony w Bibliotece Głównej UAP od lutego 2013 r. Zajmuje się wymianą publikacji wydanych przez UAP w ramach egzemplarza obowiązkowego i wymianą książek i katalogów wystaw z innymi instytucjami kultury i uczelniami oraz wymianą międzybiblioteczną. 
Na liście wymiany znajduje się 16 placówek egzemplarza obowiązkowego, 6 Akademii Sztuk Pięknych jak również 34 instytucje kultury (m. in. galerie, muzea) oraz uniwersytety i politechniki. Ponadto prowadzi wysyłkę do 44 liceów o profilu plastycznym.
Kieruje ewidencją i korespondencją wymiany. Zajmuje się katalogowaniem prac magisterskich, licencjackich i dokumentacji artystycznej oraz katalogowaniem księgozbioru magazynowego w ramach retrokonwersji w systemie Horizon, a także zabezpieczaniem opracowanych zbiorów etykietami RFID. Bierze udział w procesie przyznawania numerów ISBN dla publikacji wydawanych przez UAP. Uczestniczył w szkoleniu dotyczącym projektu Cyfrowej Biblioteki Publikacji Naukowych Academica. Zajmuje się również obsługą czytelników i wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych. Prowadzi szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia.

2014 – nagroda Rektora za rok akademicki 2013-2014