mgr Radosław Dyszkant – starszy bibliotekarz

radoslaw.dyszkant@uap.edu.pl

ur. 06.01.1983 we Wrześni

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu – specjalność filozofia komunikacja społeczna. Znajomość programów: pakiet Office, Corel Draw, Adobe PhotoShop. Zatrudniony w Bibliotece Głównej UAP od listopada 2009 r. Zajmuje się retrokonwersją i archiwizowaniem wydawnictw dotyczących Uniwersytetu Artystycznego (publikacje pracowników, absolwentów, studentów) w systemie Horizon oraz elektronicznym katalogowaniem nowych tytułów czasopism i monitorowaniem już wprowadzanych egzemplarzy czasopism. Prowadzi elektroniczny monitoring prasy bieżącej, dotyczącej działalności artystycznej społeczności akademickiej UAP, indeksując dane do bazy Monitoring Prasy. W ramach procesu archiwizacji zeskanował i opracował graficznie 3042 papierowe wycinki prasowe za lata 1983-2005, które zostały wprowadzone do bazy Monitoringu Prasy. Wprowadza też dane do Repozytorium Prac Doktorskich i Habilitacyjnych UAP. Współadministrator strony www Biblioteki Głównej UAP, zajmuje się aktualizacją m. in. list prac doktorskich i habilitacyjnych i wykazu publikacji Uniwersytetu Artystycznego z nadanym ISBN lub ISSN. Przeprowadza wraz z innymi pracownikami skontrum zbiorów Biblioteki Głównej UAP i Biblioteki Katedry Fotografii UAP. Odpowiada również za zabezpieczanie całości księgozbioru Biblioteki Głównej UAP etykietami RFID (radio frequency identification). Zajmuje się również wprowadzaniem i katalogowaniem zbiorów do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, uczestniczy także w szkoleniach związanych z systemem Horizon i WBC. Zajmuje się również obsługą czytelników i wypożyczaniem zbiorów. Prowadzi szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia. 
2012 – nagroda Rektora za rok akademicki 2011-2012