mgr Agnieszka Kowal - młodszy bibliotekarz

agnieszka.kowal@uap.edu.pl

ur. 28.08.1989 w Strzelnie

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu – specjalności: dokumentalistyczno-bibliotekarska, nauczycielska i edytorstwo naukowe. Zatrudniona w Bibliotece Głównej UAP od sierpnia 2013. 

Odpowiada za magazynowanie zbiorów dawnych i nowych oraz ekspozycję zbiorów nabytych w formie zakupu i darów. Kontroluje na bieżąco merytoryczne uporządkowanie oraz stan księgozbiorów magazynów i Czytelni Biblioteki Głównej UAP. Przeprowadza wraz z innymi pracownikami skontrum zbiorów Biblioteki Głównej UAP i Biblioteki Katedry Fotografii UAP. Wykonuje kopie za zagubione zbiory (w okresie 8.2013-8.2015 – 21 egz.). Przeprowadza samodzielną konserwację zbiorów (do lipca 2015 – 192 egz.), jak również współpracuje z introligatorem. Kataloguje alfabetycznie zbiory biblioteczne. Zajmuje się oklejaniem i opieczętowywaniem nowo nabytych zbiorów bibliotecznych oraz zabezpieczaniem ich etykietami RFID. Segreguje zbiory otrzymane w formie darów. Obsługuje czytelników, służy pomocą merytoryczną, a także udostępnia zbiory magazynowe na zewnątrz. Kontroluje wypożyczenia biblioteczne i prowadzi ewidencję monitów generowanych przez system Horizon w BG UAP. Prowadzi szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów licencjackich. Zajmuje się zamówieniami drobnego wyposażenia dla magazynu i Czytelni (ekspozytory, separatory i podpórki do książek etc.) 

Na przełomie 2013 i 2014 roku przygotowała i wdrożyła nowy projekt uporządkowania rzeczowego zbiorów w Czytelni. W 2015 roku utworzyła inwentarz czasopism na podstawie kart katalogu kartkowego oraz analizy stanu faktycznego. Od kwietnia do czerwca 2015 roku współpracowała przy tworzeniu wystawy poświęconej historii Wydziału Edukacji Artystycznej, przygotowując i udostępniając prace magisterskie, licencjackie oraz inne zbiory. Od lipca 2015 przygotowuje depozyt zbiorów dla Pracowni Designu Inspirującego.