biblioteka główna
 

publikacje_UAP_z_ISBN_i_ISSN

 
PUBLIKACJE UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W POZNANIU Z NADANYM NUMEREM ISBN LUB ISSN:

KSIĄŻKI I KATALOGI WYSTAW

CZASOPISMA

 

KSIĄŻKI I KATALOGI WYSTAW WEDŁUG  DATY WPŁYWU:

2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996

Uwaga: dostęp online tylko do publikacji z zaznaczoną na żółto informacją publikacja wyłącznie w wersji online i z zaznaczoną na pomarańczowo informacją dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online.

 

CZASOPISMA:

COMO od 2011- (publikacja wyłącznie w wersji online)
(wydawnictwo elektroniczne - pełnotekstowe dostępne on-line od nr 01 - ; dostępne również w wersji angielskiej)

 

FOTO_ZESZYTY  2002

ZESZYTY ARTYSTYCZNE od 1991-
(również jako czasopismo elektroniczne - pełnotekstowe dostępne on-line - zeskanowan
y numer 5 oraz od numery od 7 do 23) 

 

KSIĄŻKI I KATALOGI WYSTAW:

 

2022:

Akademickie przestrzenie fotografii

Red. Jarosław Klupś, Marianna Michałowska, Maciej Szymanowicz

Rok wyd. 2022, (400 n.)

ISBN 978-83-66608-55-9

Płynna tożsamość : przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury = Liquid identity : the future and the past in pictures by children - the representatives of passing cultures, T. 3   [monografia]

Autor Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2022, (500 n.)

ISBN 978-83-66608-56-6

Eksperyment : 41. i 42. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowiczw Poznaniu

Red. Maciej Kurak

Rok wyd. 2022, (500 n.)

ISBN 978-83-66608-58-0

21 PE-P [21 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska

Rok wyd. 2022, (700 n.)

ISBN 978-83-66608-53-5

Amerykański modernizm w świetle recepcji prac Georgii O'Keeffe   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Karolina Rosiejka

Rok wyd. 2022

ISBN 978-83-66608-54-2

6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Red. i oprac. Izabela Grudzińska, Martyna Pająk, Dawid Szafrański

Rok wyd. 2021 - Wyd. 2 [data ukazania się drukiem 2022], (300 n.)

ISBN 978-83-66608-48-1

Uchylone drzwi : Galeria Plenerowa Juliana Zasutowo : Laboratorium Artystyczno-Naukowe Sztuki : 2008-2016 = Half-open door : Juliana Outdoor Gallery Zasutowo : Art and Science Research Laboratory : 2008-2016    [monografia]

Autor Danuta Mączak 

Rok wyd. 2018 [data ukazania się drukiem 2022], (50 n.)

ISBN 978-83-66015-20-3

 

Wacław Nowak : Polaroid - fotografia z importu

Autor Witold Kanicki 

Rok wyd. 2021 [data ukazania się drukiem 2022], (700 n.)

ISBN 978-83-66608-39-9

 

Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Artystyczną UAP Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2021

Red. Natalia Czarcińska, Marcin Lorenc, Krzysztof Mętel, Mateusz Pietrowski, Agnieszka Sowisło-Przybył 

Rok wyd. 2021 [data ukazania się drukiem 2022], (150 n.)

ISBN 978-83-66608-42-9

 

Procesualność Sztuki : 40. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom UAP

Red. Maciej Kurak

Rok wyd. 2022, (500 n.)

ISBN 978-83-66608-51-1

 

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu : informator 2022/2023 : Moc Twojego Obrazu

Red. Piotr Grzywacz, Agnieszka Krupa, Agata Tratwal

Rok wyd. 2022, (200 n.)

ISBN 978-83-66608-51-1

 

Grafika Artystyczna : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu : Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP

Red. Maciej Kurak, Monika Pich

Rok wyd. 2022, (1500 n.)

ISBN 978-83-66608-46-7

 

Współistnienia : sztuka i przestrzeń   [monografia]

Autor Justyna Ryczek

Rok wyd. 2021 [data ukazania się drukiem 2022], (150 n.)

ISBN 978-83-66608-44-3

 

Sztuka z widokiem na ucho   [monografia]

Autor Tomasz Misiak

Rok wyd. 2021 [data ukazania się drukiem 2022], (150 n.)

ISBN 978-83-66608-45-0

 

DO KRÓLESTWA - analiza cyklu prac

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Barbara Pilch

Rok wyd. 2022

ISBN  978-83-66608-49-8

Interakcje

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Jakub Malinowski

Rok wyd. 2021 [data ukazania się online 2022]

ISBN  978-83-66608-37-5

2021:

20 PE-P [20 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska

Rok wyd. 2021, (1000 n.)

ISBN 978-83-66608-28-3

6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Red. i oprac. Izabela Grudzińska, Martyna Pająk, Dawid Szafrański

Rok wyd. 2021, (60 n.)

ISBN 978-83-66608-43-6

Podtekst = Subtext

Red. Wojciech Janicki

Rok wyd. 2021, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-98-2

Interakcje

Red. Jakub Malinowski

Rok wyd. 2021, (150 n.)

ISBN 978-83-66608-36-8

Współistnienia : sztuka i przestrzeń   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Justyna Ryczek

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-35-1

Bez tonu pewności : sejsmografia sztuki współczesnej   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Marta Smolińska

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-34-4

Poprzez sztukę : obserwacje krytyczne   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Ewa Wójtowicz

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-33-7

Między nicością a boskością : z rozważań wokół nihilizmu, sztuki, podmiotowości, pamięci i religii   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Jan Wasiewicz

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-32-0

Kultura muzycznie nastrojona : muzyka w literaturze i obrzędzie   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Jakub Żmidziński

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-31-3

Sztuka z widokiem na ucho   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Tomasz Misiak

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-30-6

Dryf : wersja rozszerzona 2021   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Redaktorzy Ewa Kulesza, Alexandre Ismail

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-27-6

Rzeźba kierunek ludzie : stulecie Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu = Centennial of the Faculty of Sculpture of the University of the Arts Poznan

Autorzy Rafał Boettner-Łubowski, Karolina Prymas-Jóźwiak

Rok wyd. 2021, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-95-1

Rzeźba w procesie : rzeźba jako czynnik transformacji miejsca i przestrzeni : międzynarodowa konferencja naukowa = Sculpture in process : sculpture as a medium of space transformation : international conference

Red. Józef Jaskulski, Jacek Lang, Małgorzata Szkudlarska

Rok wyd. 2021, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-93-7

The mighty ventures of Joanna Wozniak in the great flood

Tekst i rys. José Manuel Jiménez Muñoz

Rok wyd. 2021, (50 n.)

ISBN 978-83-66608-23-8

Filip Wierzbicki-Nowak

Red. Filip Wierzbicki-Nowak

Rok wyd. 2021, (150 n.)

ISBN 978-83-66608-26-9

Marek Haładuda : painting

Autor Marek Haładuda

Rok wyd. 2021, (100 n.)

ISBN 978-83-66608-25-2

Moja praktyka obrazowania - zapis graficzny    [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Jarosław Janas

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66015-86-9

Dom, idea, przestrzeń    [monografia]

Autor Waldemar Wawrzyniak

Rok wyd. 2021, (1000 n.)

ISBN 978-83-66608-09-2

Magdalena Abakanowicz : jesteśmy strukturami włoknistymi = we are fibrous structures

Red. Anna Borowiec

Rok wyd. 2021, (500 n.)

ISBN 978-83-66608-22-1

12 BGS [12 Biennale Grafiki Studenckiej]
Przeciwciała

Red. Maciej Kurak

Rok wyd. 2021, (1700 n.)

ISBN 978-83-66608-16-0

Dryf    [monografia]

Red. Ewa Kulesza, Alexandre Ismail

Rok wyd. 2021, (500 n.)

ISBN 978-83-65578-82-2

Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Artystyczną Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2020

Red. Natalia Czarcińska, Marcin Lorenc, Agnieszka Sowisło-Przybył 

Rok wyd. 2020 [data ukazania się drukiem 2021], (200 n.)

ISBN 978-83-66608-18-4

Ale dlaczego ja o to pytam? = But why I am asking this?

Red. Tomasz Drewicz 

Rok wyd. 2020 [data ukazania się drukiem 2021], (250 n.)

ISBN 978-83-66608-03-0

Janusz Marciniak : kilka rysunków z czasu pandemii (2020-2021)

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Janusz Marciniak 

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-24-5

Astonishment    [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red., proj. graf. Janusz Marciniak 

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-19-1

Przestrzeń wnętrza = The space of  an interior    [monografia]

(publikacja płyta CD)

Red. Weronika Węcławska-Lipowicz 

Rok wyd. 2021, (100 n.)

ISBN 978-83-66608-17-7

Bunt : nowe ekspresje = new expressions

Red. Maciej Kurak 

Rok wyd. 2021, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-72-2

Malarstwo symultaniczne

Autor Sławomir Kuszczak 

Rok wyd. 2021, (200 n.)

ISBN 978-83-66608-06-1

Przestrzeń przedmiot pamięć = Space object memory

Autor Katarzyna Podgórska-Glonti 

Rok wyd. 2020 [data ukazania się drukiem 2021], (200 n.)

ISBN 978-83-66015-57-9

Czasopisanie = Timewriting    [monografia]

Red. Joanna Imielska 

Rok wyd. 2020 [data ukazania się drukiem 2021], (500 n.)

ISBN 978-83-66608-01-6

Przesu-nięcia : pierwiastki performatywne w twórczości pracowników Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu = performing elements in the artwork of the artists teaching at the Faculty of Sculpture of the University of the Arts Poznań

Red. Janusz Bałdyga

Rok wyd. 2020 [data ukazania się drukiem 2021], (500 n.)

ISBN 978-83-66015-94-4

100Rzeźba : przeszłość : teraźniejszość : przyszłość : wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu = jubilee exhibition of the Faculty of Sculpture University of the Arts Poznań

Red. Wiesław Koronowski

Rok wyd. 2020 [data ukazania się drukiem 2021], (500 n.)

ISBN 978-83-66015-92-0

Monografia artystyczna : Piotr Machowiak - wnętrza publiczne 1990-2020    [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Piotr Machowiak 

Rok wyd. 2021

ISBN 978-83-66608-14-6

101 years : a drawn history

Red. José Manuel Jiménez Muñoz

Rok wyd. 2020 [data ukazania się drukiem 2021], (99 n.)

ISBN 978-83-66608-11-5

2020:

Czasopisanie = Timewriting    [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Joanna Imielska 

Rok wyd. 2020

ISBN 978-83-66015-59-3

Myśleć sztuką : Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa    [monografia]

Red. Aleksandra Paradowska, Marcin Szeląg

Rok wyd. 2020, (500 n.)

ISBN 978-83-66608-02-3

12 lekcji o konstytucji : prawa podstawowe jednostki

Autorzy Agata Kulczyk, Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Paweł Wiliński

Rok wyd. 2020, (1000 n.)

ISBN 978-83-66608-00-9

Y.O.U. : analiza współistnienia scenicznego tancerza-człowieka oraz maszyny-obiektu robotycznego

Autorka Marta Wyszyńska

Rok wyd. 2020, (50 n.)

ISBN 978-83-66015-89-0

Gdy droga staje się formą : szkice z podróży 2002-2020 = When the way become form : journey sketches 2002-2020

Autor Sławomir Brzoska    [monografia]

Rok wyd. 2020, (600 n.)

ISBN 978-83-66015-88-3

Electric objects = Obiekty elektryczne     [monografia]

Autor Raman Tratsiuk

Rok wyd. 2018 [wpłynęło 2020], (200 n.)

ISBN 978-83-66015-28-9

Autonomiczność : tkanina i obiekt tkacki    [monografia]

Autor Paweł Kiełpiński

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (100 n.)

ISBN 978-83-66015-84-5

O piękna Niepełnosprawności! = O schöne Behinderung!

(publikacja płyta BD-ROM)

Autor Marc Tobias Winterhagen

Rok wyd. 2019 [data ukazania się płyty 2020], (50 n.)

ISBN 978-83-63533-26-5

W poszukiwaniu ukrytego piękna : ograniczenia ciała jako wyznacznik nowej definicji normalności - reinterpretacja kanonu = Auf der Suche nach verborgener Anmut : Körpereinschränkungen als Maβstab einer neuen Definition von Normalität - eine Neuinterpretation des Ideals

Autor Marc Tobias Winterhagen

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (50 n.)

ISBN 978-83-63533-72-4

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne - Trzebiatów 2019

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Zbigniew Szot, Arkadiusz Marcinkowski, Waldemar Wierzba

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (75 n.)

ISBN 978-83-66015-67-8

Obszary sztuki : 39. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz

Red. Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2020, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-78-4

Ideografia 2019

Red. Mirosław Adamczyk, Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2020, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-55-5

Teka artystyczna uczestników międzynarodowej konferencji "Dzieło jako środek w edukacji artystycznej"

Proj. Maciej Kozłowski

Rok wyd. 2020, (300 n.)

ISBN 978-83-66015-80-7

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu : informator 2020/2021

Teksty Wojciech Hora, Mateusz Bieczyński, Marek Jakuszewski, Bogumiła Jung, Maciej Kurak, Piotr Szwiec, Piotr Grzywacz, Maksymilian Bernady

Rok wyd. 2020, (800 n.)

ISBN 978-83-66015-85-2

Reversed seeing = Widzenie odwrócone

Red. Mikołaj Poliński

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (500 n.)

ISBN 978-83-66015-63-0

Krzysztof Wodiczko : projekcja poznańska

Red. Janusz Marciniak

Rok wyd. 2020, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-81-4

Odczytywanie  [monografia]

Autorka Natalia Brandt

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (200 n.)

ISBN 978-83-66015-22-7

 

Rereading  [monografia]

Autorka Natalia Brandt

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (100 n.)

ISBN 978-83-66015-82-1

 

Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? The transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture, and installation

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Janusz Bałdyga

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (500 n.)

ISBN 978-83-66015-64-7

 

Petit    [monografia]

Red. kat. Natalia Czarcińska

Rok wyd. 2020, (400 n.)

ISBN 978-83-66015-87-6

 

Petit    [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. kat. Natalia Czarcińska

Rok wyd. 2020

ISBN 978-83-66015-96-8

 

Malarstwo o malarstwie : off-line / on-line

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Natalia Czarcińska, Dawid Marszewski, Jerzy Muszyński, Dorota Tarnowska-Urbanik

Rok wyd. 2020

ISBN 978-83-66015-97-5

 

Dwa horyzonty = two horizons

Red. Joanna Imielska

Rok wyd. 2020, (300 n.)

ISBN 978-83-66015-83-8

 

Dwa horyzonty = two horizons

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Joanna Imielska

Rok wyd. 2020

ISBN 978-83-66015-58-6

 

Segregator obecności : codzienność, monochrom = Presence file : everydayness, monochrome  [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Sławomir Kuszczak

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (100 n.)

ISBN 978-83-66015-60-9

 

19 PE-P [19 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska

Rok wyd. 2020, (1500 n.)

ISBN 978-83-66015-75-3

 

Plakatalog : myślę, więc plakat = I think, therefore the poster

Autor Eugeniusz Skorwider

Rok wyd. 2019 [data ukazania się drukiem 2020], (100 n.)

ISBN 978-83-65578-79-2

 

2019:

Analiza współistnienia scenicznego tancerza-człowieka oraz maszyny-obiektu robotycznego

(publikacja płyta CD)

Autorka Marta Wyszyńska

Rok wyd. 2019, (100 n.)

ISBN 978-83-66015-69-2

 

Płynna tożsamość : przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury = Liquid identity : the future and the past in pictures by children - the representatives of passing cultures, T. 2   [monografia]

Autor Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2019, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-65-4

 

Ryzosfera : grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury [monografia]

Red. Marta Smolińska

Rok wyd. 2019, (300 n.)

ISBN 978-83-66015-56-2

 

Łączenie płaszczyzn jako czynnik kształtujący formę ubioru [monografia]

(publikacja płyta CD)

Autorka  Ewa Mróz

Rok wyd. 2019, (100 n.)

ISBN 978-83-66015-61-6

 

18 PE-P [18 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska

Rok wyd. 2019, (1000 n.)

ISBN 978-83-66015-41-8

 

SafetyLAB 5.0 : design concepts responding needs : trucking

Red., oprac., skład Michał Filipiak

Rok wyd. 2019, (200 n.)

ISBN 978-83-66015-48-7

 

Obiekt - przestrzeń = Object - space

Teksty Mateusz Bieczyński, Anna Borowiec, Wojciech Hora, Maciej Kurak 

Rok wyd. 2019, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-54-8

 

Zamieszkiwanie na wsi - tradycja a współczesność

(publikacja płyta CD)

Autor Robert Gruszewski 

Rok wyd. 2019, (25 n.)

ISBN 978-83-66015-52-4

 

Spichlerz Sztuki 3

Teksty Hanna Ignatowicz, Natalia Wegner 

Rok wyd. 2019, (200 n.)

ISBN 978-83-66015-46-3

 

Art Pozy + : 21 International Art Exhibition Osaka

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Katarzyna Kujawska-Murphy 

Rok wyd. 2019

ISBN 978-83-66015-51-7

 

Poznań Art Week / Redystrybucja

Red.  Mateusz Bieczyński, Maciej Kurak, Piotr Marzol 

Rok wyd. 2018 [data ukazania się drukiem 2019], (500 n.)

ISBN 978-83-66015-33-3

 

Brygada Pigmaliona = Pygmalion Brygade

Red. Wiesław Koronowski, Igor Mikoda

Rok wyd. 2019, (0 n.)

ISBN 978-83-66015-35-7

11 BGS [11 Biennale Grafiki Studenckiej]
Bunt

Red.  Maciej Kurak, Piotr Marzol, Agata Tratwal

Rok wyd. 2019, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-42-5

 

Rok wędrującego życia, cz. 2   [monografia]

Autor Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2019, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-38-8

 

Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Artystyczną Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2019

Red. Natalia Czarcińska, Dawid Marszewski, Marcin Lorenc, Agnieszka Sowisło-Przybył

Rok wyd. 2019, (150 n.)

ISBN 978-83-65578-99-0

 

Wzór nieznany : Stanisław Vincenz a muzyka   [monografia]

Autor Jakub Żmidziński

Rok wyd. 2018  (data ukazania się drukiem 2019), (150 n.)

ISBN 978-83-66015-16-6

 

Projekt 007
Cyfrowa baza danych form, obrazów i projektów - wcześniej od 1978 "Słownik Znaków Rysunkowych" = The digital database of forms, pictures and designs - earlier since 1978 "The dictionary of drawing signs"

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Projekt 006
Flaneur - współczesny włóczęga miejski - ulica Świętego Marcina i centrum miasta Poznania = flaneur - the contemporary city wanderer: Święty Marcin Street and Poznań City Centre

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Projekt 005
Wizje i utopie projektowe XXI wieku w kontekście nowych mediów = design visions and utopias of the 21st century in the context of new media

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Projekt 004
Przestrzenie publiczne w mieście / przestrzenie publiczne między - "in between" - miastami = public spaces in the city / public spaces 'in between' the cities

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Projekt 010
Poznań - klasyczne widoki aksonometryczne = Poznan - classic isometric view 1993-2018

(Publikacja płyta CD)

Autor Andrzej Wielgosz

Rok wyd. 2018-2019, (101 n.)

ISBN 978-83-65578-45-7 [Projekt 007]
ISBN 978-83-65578-44-0 [Projekt 006]
ISBN 978-83-65578-43-3 [Projekt 005]
ISBN 978-83-65578-42-6 [Projekt 004]

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu : informator 2019/20

Teksty Wojciech Hora, Mateusz Bieczyński, Marek Jakuszewski, Bogumiła Jung, Maciej Kurak, Piotr Szwiec, Michalina Brokos

Rok wyd. 2019, (1000 n.)

ISBN 978-83-66015-40-1

University of the Arts Poznan : prospectus 2019/20

Teksty Mateusz Bieczyński, Szymon Dolata, Andrzej Florkowski, Wojciech Hora, Marek Jakuszewski, Bogumiła Jung, Jarosław Klupś, Maciej Kurak, Aniela Perszko, Piotr Szwiec

Rok wyd. 2019, (1000 n.)

ISBN 978-83-66015-21-0

Dryf   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Ewa Kulesza

Rok wyd. 2018 (data ukazania się online 2019)

ISBN 978-83-66015-03-6

Widzenie odwrócone / reversed seeing   [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Mikołaj Poliński

Rok wyd. 2018 (data ukazania się online 2019)

ISBN 978-83-66015-02-9

Polemika sztuki : 38. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz

Red. kat. Mateusz Bieczyński, Maciej Kurak

Rok wyd. 2019, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-34-0

Działalność, struktura i znaczenie Galerii "Pod Moną Lisą"

Autor Szymon Góźdź

Rok wyd. 2019, (300 n.)

ISBN 978-83-66015-31-8

Listy o malarstwie

Autor Józef Czapski ; red. Mateusz M. Bieczyński, Janusz Marciniak

Rok wyd. 2019, (300 n.)

ISBN 978-83-66015-32-6

Szymon Vito Szymankiewicz

Teksty Mateusz Bieczyński, Radek Krolczyk, Maria Morzuch

Rok wyd. 2019, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-37-1

4 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Autorzy Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański

Rok wyd. 2017  (data ukazania się drukiem 2019), (100 n.)

ISBN 978-83-63533-12-0

Malarstwo

Autorka Agata Nowak

Rok wyd. 2019, (200 n.)

ISBN 978-83-66015-17-3

SafetyLAB 4.0 : design concepts responding needs : 4 riders

Red., oprac. Michał Filipiak

Rok wyd. 2019, (200 n.)

ISBN 978-83-66015-29-6

Eksploracja mody = exploration of Fashion

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Elżbieta Cios

Rok wyd. 2018 (data ukazania się online 2019)

ISBN 978-83-66015-12-8

Artefakty : postawione na głowie = artefacts : placed on head

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Sławomira Chorążyczewska

Rok wyd. 2018 (data ukazania się online 2019)

ISBN 978-83-66015-10-4

Strona internetowa : nowoczesne narzędzie dydaktyczne    [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Janusz Marciniak

Rok wyd. 2018 (data ukazania się online 2019)

ISBN 978-83-66015-07-4

2018:

Odszkolnić Akademię : analizy : praktyki    

Red. Marek Wasilewski, (500 n.)

Rok wyd. 2018

ISBN 978-83-66015-15-9

Ideografia 2018    

Red. Mirosław Adamczyk, Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2018, (500 n.)

ISBN 978-83-66015-30-2

Wpływ stroju regionalnego na współczesne projektowanie ubioru i kostiumu w Polsce : program badawczy : część 1

Autorki Anna Regimowicz-Korytowska, Ewa Mróz

Rok wyd. 2018, (25 n.)

ISBN 978-83-66015-01-2

12 lekcji o Konstytucji : prawa podstawowe i polityczne     [monografia]

Autorzy Agata Kulczyk, Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Paweł Wiliński

Rok wyd. 2018, (4000 n.)

ISBN 978-83-66015-18-0

Empatia : sztuka i życie    [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Janusz Marciniak

Rok wyd. 2018

ISBN 978-83-66015-06-7

Artefakty postawione na głowie

Autor Sławomira Chorążyczewska

Rok wyd. 2018, (70 n.)

ISBN 978-83-66015-11-1

Exploracja mody = Exploration of fashion

Autor Elżbieta Cios

Rok wyd. 2018, (70 n.)

ISBN 978-83-66015-13-5

Permanentne odbicia = Permanent reflections ; Venus ; Anonimowe autoportrety = anonymous self-portraits

Autor Raman Tratsiuk

Rok wyd. 2018, (100 n.)

ISBN 978-83-65578-90-7

Le Sud est un voyage

Autor Marek Haładuda

Rok wyd. 2018, (100 n.)

ISBN 978-83-66015-04-3

Imaging Poland : Polish film poster exhibition : 13-21 september 2018 : presented by Hong Kong  Design Institute and University of the Arts Poznan

Kurator Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2018, (100 n.)

ISBN 978-83-66015-08-1

Riposter

Red. Mateusz Bieczyński, Szymon Szymankiewicz

Rok wyd. 2017 (data ukazania się drukiem 2018), (300 n.)

ISBN 978-83-65578-54-9

Poznań Photo Diploma Award 2015

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Andrzej P. Florkowski, Anna Kędziora

Rok wyd. 2018

ISBN 978-83-65578-49-5

Od zakazu do wolności : historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki

Autor Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2017  (data ukazania się drukiem 2018), (300 n.)

ISBN 978-83-65578-85-3

 

Ideografia 2017

Red. Mirosław Adamczyk, Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2017  (data ukazania się drukiem 2018), (100 n.)

ISBN 978-83-65578-86-0

 

Opracowanie monograficzne : proces, malarstwa, obiekty : czas, historia, pamięć = process, paintings, objects : time, history, memory   [monografia]

Autorka Hanna Łuczak

Rok wyd. 2017  (data ukazania się drukiem 2018), (10 n.)

ISBN 978-83-65578-61-7

 

Opracowanie monograficzne : proces, malarstwa, obiekty : czas, historia, pamięć = process, paintings, objects : time, history, memory    [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

(publikacja płyta CD)

Autorka Hanna Łuczak

Rok wyd. 2018, (300 n.)

ISBN 978-83-66015-09-8

Tour Exhibition of SIPF2016 in Poznań

Red. Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2017 (data ukazania się drukiem 2018), (300 n.)

ISBN 978-83-65578-87-7

Zasady tresury = The principles of training

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Jarosław Szelest

Rok wyd. 2018, (400 n.)

ISBN 978-83-65578-92-1

Art brut : różnorodnie = diversity

Red. Joanna Daszkiewicz, Sonia Rammer

Rok wyd. 2018, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-91-4 ; błędny ISBN 978-83-65578-68-6

Użyteczność sztuki : 37. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz

Red. kat. Mateusz Bieczyński, Maciej Kurak

Rok wyd. 2018, (700 n.)

ISBN 978-83-65578-97-6

Drzewo wiedzy : żywotność sztuki = The tree of knowledge : art lifespan   [monografia]

(publikacja płyta DVD)

Red. Monika M. Korona

Rok wyd. 2017  (data ukazania się na płycie 2018), (300 n.)

ISBN 978-83-65578-81-5

Drzewo wiedzy : żywotność sztuki = The tree of knowledge : art lifespan   [monografia]

Red. Monika M. Korona

Rok wyd. 2017  (data ukazania się drukiem 2018), (300 n.)

ISBN 978-83-65578-83-9

Komentarz do Rzeczy oczywistych = Commentary to Self-Evident Things

Autor Piotr Bosacki

Rok wyd. 2017 (data ukazania się drukiem 2018), (800 n.)

ISBN 978-83-65578-89-1

VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych : pokazy końcoworoczne 28.05-02.06.2018

Red. Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2018, (100 n.)

ISBN 978-83-65578-98-3

Po-wiązania

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autorka Agnieszka Spiegelhalter

Rok wyd. 2018, (10 n.)

ISBN 978-83-65578-77-8

DO : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu : informator 2018

Proj. graf. Witold Modrzejewski

Rok wyd. 2018, (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-96-9

Art (of) journey = sztuka (w) podróży

Red. Krzysztof Łukomski

Rok wyd. 2018, (400 n.)

ISBN 978-83-65578-47-1

Izabella Gustowska : Nowy Jork i dziewczyna = New York and a girl

Proj. okł i oprac. graf. Raman Tratsiuk

Rok wyd. 2018, (400 n.)

ISBN 978-83-65578-59-4

Poznańska Szkoła Architektury Wnętrz 1927-2017 = Poznan Interior Design School 1927 - 2019    [monografia]

Kierownik proj. Weronika Węcławska-Lipowicz

Rok wyd. 2018, (500 n.)

ISBN 978-83-65578-80-8

17 PE-P [17 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska

Rok wyd. 2018, (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-94-5

Kroniki islandzkie + suplement    [monografia]

Autorka Sonia Rammer

Rok wyd. 2018, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-68-6

Odwilż

Autor Łukasz Gierlak

Rok wyd. 2018, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-95-2

Unikat w świecie idei:

Cz. I - Wielowątkowość tekstur

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Cz. II - Biblioteka tekstur

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

(publikacja płyta DVD)

Autorki Sławomira Chorążyczewska, Elżbieta Cios

Rok wyd. 2017 (data ukazania się na płycie 2018), (200 n.)

ISBN 978-83-65578-65-5 

Teraz rysunek : punkty zbieżne = drawing now : points of convergence     [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online) 

Proj. kat. Adam Nowaczyk

Rok wyd. 2016 (data ukazania się online 2018)

ISBN 978-83-63533-93-9 

3 x 4

Red. Tomasz Wilmański

Rok wyd. 2018, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-88-4

 

Poznań Art Week

Red. Mateusz Bieczyński, Maciej Kurak, Piotr Marzol

Rok wyd. 2018, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-84-6

 

2017:

Heritage / transition / values : 8th ELIA Leadership Symposium 29 November - 1 December 2017 Poznań : University of the Arts in Poznań - student poster competition

Red. Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2017, (500 n.)

ISBN 978-83-65578-78-5

 

Nagroda Artystyczna Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2017

Red. Tomasz Kalitko, Joanna Marcinkowska, Agata Nowak

Rok wyd. 2017, (300 n.)

ISBN 978-83-65578-33-4

 

Correspondence 2 : dialogues and creations

Red. Joanna Marcinkowska, Jakub Malinowski

Rok wyd. 2017, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-41-9 ; błędny ISBN 978-83-65578-33-4

 

Od bioniki do krajobrazu : Włodzimierza Dreszera refleksje nad dydaktyką artystyczną = From bionics to landscape : Włodzimierz Dreszer's thoughts on didactics of art

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Włodzimierz Dreszer

Rok wyd. 2017, (100 n.)

ISBN 978-83-65578-71-6

 

Katedra Bioniki i Krajobrazu : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu : szacunek dla środowiska przyrodniczego, istotnym elementem edukacji projektanta i architekta : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Red. Sławoj Dreszer

Rok wyd. 2017, (500 n.)

ISBN 978-83-65578-70-9

 

Węzeł 

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Glinkowski

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (140 n.)

ISBN 978-83-65578-30-3

 

The culture of the poster : Polish poster design from Poznań 

Red., kurator Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2017, (400 n.)

ISBN 978-83-65578-73-0

 

SafetyLAB 3.0  : design concepts responding needs 

Red., oprac. graf, zdj. Michał Filipiak

Rok wyd. 2017, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-63-1

 

Sztuka w terapii, terapia w sztuce : teoretyczne i praktyczne aspekty autoterapii przez sztukę

Red. Robert Bartel

Rok wyd. 2017, (260 n.)

ISBN 978-83-65578-75-4

 

Arteterapia i rozwój osobisty : teoretyczne i praktyczne aspekty terapii przez sztukę. Tom II : zagadnienia szczegółowe

Autor Robert Bartel

Rok wyd. 2017, (260 n.)

ISBN 978-83-65578-74-7

 

Trzy miejsca = three places     [monografia]

Autorka Natalia Wegner

Rok wyd. 2017

(publikacja wyłącznie w wersji online)

ISBN 978-83-65578-67-9

Projekcje włoskie : malarstwo : Marek Haładuda, Tomasz Kalitko, Joanna Marcinkowska, Agata Nowak

Tekst Marek Haładuda

Rok wyd. 2017, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-52-5

12 lekcji o Konstytucji : wolności i prawa osobiste    [monografia]

Autorzy Agata Kulczyk, Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Paweł Wiliński

Rok wyd. 2017, (4000 n.)

ISBN 978-83-65578-76-1

Peregrynacje kapitolińskie

Autor Piotr Barłóg

Rok wyd. 2017, (500 n.)

ISBN 978-83-65578-66-2

Dlaczego niektóre obrazy chcą wyskoczyć z okna? : dyskurs metamalarski w dobie nadmiaru : magisterska praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr hab. Marty Smolińskiej, prof. UAP   [monografia]

Autor Dawid Marszewski

Rok wyd. 2017

ISBN 978-83-65578-62-4

Czas, historia, pamięć     [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autorka Hanna Łuczak

Rok wyd. 2016 (data ukazania się online 2017)

ISBN 978-83-65578-22-8

II Pracownia Malarstwa

Red. Dominik Lejman, Ewa Kubiak

Rok wyd. 2017, (500 n.)

ISBN 978-83-65578-31-0

Dyplomy 2008-2017 : Architektura : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Autorzy Hugon Kowalski, Tomasz Piwiński, Natalia Regimowicz, Eugeniusz Skrzypczak

Rok wyd. 2017, (77 n.)

ISBN 978-83-65578-60-0

Elastyczne cięciwy : reguły czasoprzestrzeni wobec czasu i przestrzeni rysunku = Flexible chords : the principles of timespace vs. the time and space of drawing   [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autorzy Jerzy Hejnowicz, Ewa Kulesza

Rok wyd. 2017, (300 n.)

ISBN 978-83-63533-47-2

Inspirowane słowem : wystawa kostiumów teatralnych = Inspired by word : exhibition of theater costumes 

Kuratorzy wystawy Ireneusz Domagała, Izabella Rybacka

Rok wyd. 2017, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-58-7

Rok wędrującego życia, cz. 1     [monografia]

Autor Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2017, (500 n.)

ISBN 978-83-65578-55-6

Novum nie jest grzeszne : Rajmund T. Hałas : twórca - pedagog - człowiek     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Oprac. Jadwiga Filipiak

Rok wyd. 2017, (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-25-9

16 PE-P [16 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Autorka Katarzyna Laskowska

Rok wyd. 2017, (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-46-4

Parki linearne w przestrzeni zurbanizowanej - uwarunkowania i możliwości rozwoju : projekt dla miasta Poznania

Autorka Sylwia Podbiegłowska

Rok wyd. 2017, (18 n.)

ISBN 978-83-65578-56-3

10 BGS [10 Biennale Grafiki Studenckiej]

Red. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2017, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-37-3

Uchylone drzwi : Galeria Plenerowa Juliana Zasutowo 2008-2016 = Half-open door : Juliana Outdoor Gallery Zasutowo 2008-2016     [monografia]

(publikacja płyta DVD)

Autorka Danuta Mączak

Rok wyd. 2017, (650 n.)

ISBN 978-83-65578-64-8

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu : katalog plakatów konkursowych UEP i UAP 2009-2017 = catalog of UEP and UAP competition posters 2009-2017

Teksty Piotr Banaszyk, Agnieszka Hała

Rok wyd. 2017, (300 n.)

ISBN 978-83-65578-13-6

Uchylone drzwi : Galeria Plenerowa Juliana Zasutowo 2008-2016 = Half-open door : Juliana Outdoor Gallery Zasutowo 2008-2016     [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autorka Danuta Mączak

Rok wyd. 2017

ISBN 978-83-65578-34-1

Segregator obecności : codzienność = Presence file : everydayness

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Sławomir Kuszczak

Rok wyd. 2017, (300 n.)

ISBN 978-83-65578-53-2

Ślady : spacer z powidokiem     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autorzy Kazimierz Raba, Andrzej Rozwadowski, Łukasz Gruszczyński

Rok wyd. 2016 (data ukazania się na drukiem 2017), (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-48-8

BIG POSTER ZiN : wielki plakat

Red. Bartosz Mamak, Grzegorz Myćka

Rok wyd. 2017, (2800 n.)

ISBN 978-83-65578-00-6

VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych : pokazy końcoworoczne 30.05-02.06.2017

Red. Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2017, (100 n.)

ISBN 978-83-65578-51-8

W antrakcie : wystawa kostiumów teatralnych zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Wydziałem Architektury Wnętrz i Scenografii. Katedrą Ubioru. Pracownią Kostiumu Teatralnego : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych Leszno 2017

Kuratorzy Ireneusz Domagała, Izabella Rybacka

Rok wyd. 2017, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-50-1

Pracownia / Warsztat : sztuka Performance : perspektywiczne i syntetyczne strategie edukacyjne [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Janusz Bałdyga

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-65578-23-5

Studio / Workshop : Performance Art : perspective and synthetic educational strategies     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Janusz Bałdyga

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-65578-24-2

Deconstruktura : redefinicja ubioru w kontekście innowacyjnych rozwiązań projektowych

(publikacja płyta CD)

Autorka Elżbieta Cios

Rok wyd. 2016 (data ukazania się na płycie 2017), (200 n.)

ISBN 978-83-65578-39-6

W stronę poznania : fenomen szkoły poznańskiej = On the path of knowledge : the phenomenon of Poznań School        [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Krzysztof J. Baranowski, Piotr Bosacki, Piotr Kurka, Sławomir Sobczak, Piotr Wołyński

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (350 n.)

ISBN 978-83-65578-15-0

Mnemotechniki : 2009-2016 : pozostałość jako niezależny byt i nośnik pamięci w performance = Mnemonic techniques : 2009-2016 : residue as an independent entity and memory medium in performance     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marta Bosowska

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-65578-21-1

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Informator 2017-2018

Red. Aleksandra Gaj, Piotr Grzywacz, Agnieszka Krupa, Katarzyna Kucharska

Rok wyd. 2017, (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-09-9

Miejskie Galerie UAP 2016

Red. Mateusz Bieczyński, Piotr Grzywacz

Rok wyd. 2017, (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-40-2

Próba indywidualnego ujęcia rzeźby figuratywnej i autoportretu = figurative sculpture and self-portrait - individual formulation attempt     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Michał Wielopolski

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-65578-32-7

Animacja w poznańskiej Uczelni /1980-2016/ : Wydział Animacji : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu = Animation at the Poznań University of Arts /1980-2016/ : Faculty of Animation : University of Arts in Poznan     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Jacek Adamczak, Maciej Ćwiek

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-16-7

Sekretne znaczenia : znaczone sekrety = Geheime Bedeutungen : Markierte Geheimnisse     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (600 n.)

ISBN 978-83-65578-18-1

Arteterapia i rozwój osobisty : teoretyczne i praktyczne aspekty terapii przez sztukę. Tom I : Podstawy arteterapii

Autor Robert Bartel

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-65578-29-7

Brygada Pigmaliona

Autor Wiesław Koronowski

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-65578-28-0

Give me some substance* - Tom I     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-65578-19-8

Give me some substance     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-65578-20-4

Ślady : spacer z powidokiem  

(publikacja płyta CD)

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autorzy Kazimierz Raba, Andrzej Rozwadowski, Łukasz Gruszczyński

Rok wyd. 2016 (data ukazania się na płycie 2017), (120 n.)

ISBN 978-83-65578-11-2

[Nagroda Artystyczna] Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2016 

(publikacja płyta CD)

Red. Wojciech Gorączniak

Rok wyd. 2016 (data ukazania się na płycie 2017), (21 n.)

ISBN 978-83-63533-92-2

Korelacje przestrzeni = Interconnections of  spaces

Autorka Katarzyna Podgórska-Glonti

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (200 n.)

ISBN 978-83-65578-04-4

Czas, przestrzeń, miejsce = Time, space, place   [monografia]

Autorka Monika M. Korona

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (400 n.)

ISBN 978-83-63533-77-9

Czas, przestrzeń, miejsce = Time, space, place   [monografia] 

(publikacja płyta DVD)

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autorka Monika M. Korona

Rok wyd. 2016 (data ukazania się na płycie 2017), (400 n.)

ISBN 978-83-63533-78-6

Type Design Studio at the University of Arts in Poznań

Oprac. Krzysztof Kochnowicz, Viktoriya Grabowska, Szymon Sznajder, Robert Jarzec, Maciej Majchrzak

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (120 n.)

ISBN 978-83-65578-07-5

Książka i co dalej : 25 lat = book and what next : 25 years

Red. Tomasz Wilmański

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (640 n.)

ISBN 978-83-65578-17-4

Der Flyer

Red. Maciej Kurak

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (150 n.)

ISBN 978-83-63533-66-3

Korespondencja = Correspondence

Red. Marek Przybył, Joanna Marcinkowska, Paweł Flieger, Jakub Malinowski

Rok wyd. 2016 (data ukazania się drukiem 2017), (200 n.)

ISBN 978-83-63533-81-6

2016:

Projekt koncepcyjny rewitalizacji przedwojennej miejscowości uzdrowiskowej Garbatki-Letnisko (ośrodek wypoczynkowo-uzdrowiskowy "Polanka" = Conceptual project of revitalization of prewar spa town Garbatka-Letnisko (holiday health resort "Polanka")

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Piotr Kęska

Rok wyd. 2015 (data ukazania się drukiem 2016), (180 n.)

ISBN 978-83-63533-65-6

Honoré Daumier/ Max Skorwider : grafiki

Wstęp Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2016, (>100 n.)

ISBN 978-83-63533-53-3

Materiał, projekt, mebel

Red. Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2016, (100 n.)

ISBN 978-83-65578-27-3

Instytucja sztuki : 36. edycja Konkursu im. Marii Dokowicz

Red. Mateusz Bieczyński

Rok wyd. 2016, (1000 n.)

ISBN 978-83-65578-14-3

Segregator obecności : definicja współczesnego dzieła sztuki : człowiek tu i teraz = Presence binder : the definition of the contemporary art piece : The man here and now

Red. Paweł Flieger, Rafał Kotwis, Sławomir Kuszczak

Rok wyd. 2016, (300 n.)

ISBN 978-83-65578-02-0

Podstawy technologii odlewniczych dla rzeźbiarzy = Basic casting techniques for scupltures

Autor Szymon Zwoliński

Rok wyd. 2016, (50 n.)

ISBN 978-83-65578-05-1

40 lat Bioniki w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu : projektowanie krajobrazu jako nieodzowna część ochrony  środowiska przyrodniczego : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej

Red. Sławoj Dreszer

Rok wyd. 2016, (500 n.)

ISBN 978-83-65578-12-9

15 PE-P [15 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Hanna Rybarska

Rok wyd. 2016, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-90-8

Aktywna publiczność w historii wystaw : próba monografii

Autorka Maria Ancukiewicz

Rok wyd. 2016, (100 n.)

ISBN 978-83-65578-08-2

Laboratorium - rysunki i ich otoczenie = Laboratory - drawings and their environment   [monografia]

Autorzy Wojciech Gorączniak, Mikołaj Poliński

Rok wyd. 2015 (data ukazania się drukiem 2016), (500 n.)

ISBN 978-83-63533-88-5

SafetyLAB 2.0  : design concepts responding needs : 2 wheel 

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Michał Filipiak

Rok wyd. 2016, (200 n.)

ISBN 978-83-65578-06-8

PARADOX City Student Project : Reactivating Central Poznań : 31st August - 9th September 2015, Poznań, Poland

Red. Andrzej Syska

Rok wyd. 2016, (350 n.)

ISBN 978-83-63533-96-0

PARADOX City Student Project : Reactivating Central Poznań, Paradox : PARADOX Fine Art European Forum 

(publikacja płyta DVD)

Red. Andrzej Syska

Rok wyd. 2016, (350 n.)

ISBN 978-83-63533-97-7

Alternative Zones : Uncovering the Official and Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education : PARADOX Fine Art European Forum Biennial Conference 9th-11th Septembre 2015 at The University of Arts in Poznań, Poland

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2016, (500 n.)

ISBN 978-83-63533-94-6

Alternative Zones : Uncovering the Official and Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education : PARADOX Fine Art European Forum  

(publikacja płyta DVD)

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2016, (500 n.)

ISBN 978-83-63533-95-3

Współczesna Sztuka Japonii i Tajwanu = Contemporary Art of Japan and Taiwan 2016

Red. Katarzyna Kujawska-Murphy

Rok wyd. 2016, (80 n.)

ISBN 978-83-65578-03-7

Wypalony : studium postaci  

(publikacja płyta DVD)

Autor Piotr Mastalerz

Rok wyd. 2016, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-91-5

VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych : pokazy końcoworoczne 06.06-10.06.2016

Red. Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2016, (80 n.)

ISBN 978-83-65578-01-3

Alicja Jeziorecka : mapy przypadku : Galeria MBWA,  Leszno, 24.04-04.06.2016

Tekst Andrzej Załecki

Rok wyd. 2016, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-98-4

Wrysowani = The drawn in  ones. XII Pracownia Rysunku Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Red. Ireneusz Domagała

Rok wyd. 2016, (600 n.)

ISBN 978-83-63533-89-2

Stal+ 

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Michał Filipiak

Rok wyd. 2016, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-99-1

Wojciech Gorączniak : trio widm : Think Art - myślenie sztuką, styczeń 2016, Poznań

Kurator wystawy Izabela Rudzka

Rok wyd. 2015 (data ukazania się drukiem 2016), (150 n.)

ISBN 978-83-63533-87-8

2015:

Projekt Edukacja Artystyczna 2015

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Joanna Imielska, Justyna Ryczek

Rok wyd. 2015, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-79-3

Tekst : monografia subiektywna     [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Janusz Marciniak

Rok wyd. 2015

ISBN 978-83-63533-85-4

Trans : monografia subiektywna     [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Marek Przybył

Rok wyd. 2015

ISBN 978-83-63533-84-7

Malować : monografia subiektywna     [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Grzegorz Ratajczyk

Rok wyd. 2015

ISBN 978-83-63533-83-0

Dystans : monografia subiektywna     [monografia]

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Autor Andrzej Zdanowicz

Rok wyd. 2015

ISBN 978-83-63533-82-3

303 

Red. Wojciech Gorączniak, Marta Sankiewicz, Andrzej Zdanowicz 

Rok wyd. 2015, (300 n.)

ISBN 978-83-63533-86-1

Kreowanie przestrzeni umarłych : dziedzictwo kultury, wyzwania przyszłości     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Konstancja Pleskaczyńska

Rok wyd. 2015, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-71-7

Rozmowy w pracowni : granice malarstwa : akademizm : forma : etyka 

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Red. Janusz Marciniak

Rok wyd. 2015

ISBN 978-83-63533-76-2

Postmodernizm w polskiej architekturze sakralnej - między kiczem a transcendencją 

Autor Tomasz Trawiński

Rok wyd. 2015, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-73-1

zUAP sztukę : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

Red. Anna Kochnowicz

Rok wyd. 2015, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-61-8

Klasycy i adepci polskiej sztuki performance : Katowice 2015 

Red. nauk. Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2015, (500 n.)

ISBN 978-83-63533-74-8

Płynna tożsamość : przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury 

Red. nauk. Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2015, (500 n.)

ISBN 978-83-63533-75-5

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2015 = University of arts in Poznan 2015

Tekst Anna Kochnowicz

Rok wyd. 2015, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-80-9

Dyplomy 2014 : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2015, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-67-0

Ekspozytory = expositors     [monografia]

Red. Rafał Kotwis

Rok wyd. 2014 (data ukazania się drukiem 2015), (150 n.)

ISBN 978-83-63533-51-9

Od medium do języka : projektowanie graficzne w kontekście budowania tożsamości telewizji 

(publikacja płyta CD)

Autor Mateusz Kokot

Rok wyd. 2014 (data ukazania się na płycie 2015), (500 n.)

ISBN 978-83-63533-54-0

Polski system medycznych formularzy zgody pacjenta : praca na podstawie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. Lucyny Talejko-Kwiatkowskiej, Poznań 2014

Autor Agata Kulczyk

Rok wyd. 2014 (data ukazania się drukiem 2015), (150 n.)

ISBN 978-83-63533-44-1

Segregator obecności : definicja współczesnego dzieła sztuki = Presence binder : the definition of the contemporary art piece

Red. Paweł Flieger, Rafał Kotwis, Sławomir Kuszczak

Rok wyd. 2015, (350 n.)

ISBN 978-83-63533-29-8

Alchemia

Autor Anna Tyczyńska

Rok wyd. 2015, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-58-8

Skłonności do ostrości : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu = Sharp-eye skills : University of Arts in Poznań

Proj. kat. Szymon Szymankiewicz, Wojciech Mazur

Rok wyd. 2015, (700 n.)

ISBN 978-83-63533-64-9

VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych : pokazy końcoworoczne 01.06-05.06.2015

Red. Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2015, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-69-4

Prezentacja studentów : rok akademicki 2014/2015 : Pracownia Sztuki Performance

Red. Marta Bosowska

Rok wyd. 2015, (80 n.)

ISBN 978-83-63533-70-0

SafetyLAB : design concepts responding needs

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Michał Filipiak

Rok wyd. 2015, (200 n.)

ISBN 978-83-63533-68-7

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu : Aula Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Red. Wiesław Koronowski, Rafał Kotwis

Rok wyd. 2015, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-56-4

3 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego [III Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego]

Red. Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański

Rok wyd. 2015, (400 n.)

Wyd. 2, zm. i uzup.

ISBN 978-83-63533-43-4

3 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego [III Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego]

Red. Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański

Rok wyd. 2015, (200 n.)

ISBN 978-83-63533-63-2

Nagroda Artystyczna Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2015

Red. Wojciech Gorączniak, Tomasz Kalitko, Joanna Marcinkowska

Rok wyd. 2015, (400 n.)

ISBN 978-83-63533-62-5

14 PE-P [14 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red., proj. kat. Magdalena Marchwicka, Oliwia Tatara, Joanna Lisiecka

Rok wyd. 2015, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-57-1

9 BGS [9 Biennale Grafiki Studenckiej]

Red., proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2015, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-59-5

Jarosław Janas : skany przestrzeni

Autor Jarosław Janas, tekst Paweł Kaszczyński, Mirosław Pawłowski 

Rok wyd. 2015, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-60-1

2014:

Sławomir Kuszczak : "Obrazorysunki" = Paweł Flieger : malarstwo

Red. Sławomir Kuszczak, Paweł Flieger

Rok wyd. 2014, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-52-6

Monika M. Korona : widzenie I : instalacja malarska

Kurator Waldemar Idzikowski

Rok wyd. 2014, (50 n.)

ISBN 978-83-63533-50-2

To coś : wystawa studentów III Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 

(publikacja wyłącznie w wersji online)

Kuratorzy Piotr Wołyński, Sławomir Decyk

Rok wyd. 2014

ISBN 978-83-63533-49-6

Przestrzeń : space

Autor Rafał Górczyński

Rok wyd. 2014, (200 n.)

ISBN 978-83-63533-11-3

Ożywić ulicę Święty Marcin : koncepcje rewitalizacji centrum Poznania : katalog wystawy prac studentów Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku akademickim 2013 / 2014 

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Konstancja Pleskaczyńska, Rozalia Świtalska

Rok wyd. 2014, (55 n.)

ISBN 978-83-63533-55-7

Alternatywne modele wiedzy

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2014, (300 n.)

ISBN 978-83-63533-45-8

13 PE-P [13 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska, Marta Szczepańska, Joanna Lisiecka

Rok wyd. 2014, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-34-2

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii UAP w Poznaniu 2014

Red. Katarzyna Podgórska-Glonti, Józef Jurek

Rok wyd. 2014, (750 n.)

ISBN 978-83-63533-48-9

Pracownia rysunku anatomicznego : akt drugi : wystawa prac w Skalar Office Center w Poznaniu

Red. Sławomir Kuszczak, Paweł Flieger

Rok wyd. 2014, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-46-5

Dyplomy 2013 : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2014, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-39-7

Refleks

Red. Maciej Kurak

Rok wyd. 2014, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-32-8

Hieronim Różański ; grafiki i akwarele

Kurator wystawy, red. kat. Krystyna Różańska-Gorgolewska

Rok wyd. 2014, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-42-7

Inslalatorzy

Red. Mateusz Bieczyński, Maciej Kurak

Rok wyd. 2014, (300 n.)

ISBN 978-83-63533-38-0

Inslallators

Ed. Mateusz Bieczyński, Maciej Kurak

Rok wyd. 2014, (300 n.)

ISBN 978-83-63533-40-3

Jakub Malinowski : prace/works

Proj. Jakub Malinowski

Rok wyd. 2014, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-41-0

Metamorfozy idei

Proj. kat. Adam Nowaczyk

Rok wyd. 2014, (500 n.)

ISBN 978-83-63533-35-9

VI Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych : pokazy końcoworoczne 02.06-06.06.2014

Red. Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2014, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-36-6

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy : segregator obecności : definicja współczesnego dzieła sztuki = The Landed Centry's Museum in Dobrzyca : presence binder : the definition of the contemporary art piece

Red. Sławomir Kuszczak, oprac. graf. Rafał Kotwis, tł. Marek Boruczkowski, Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2014, (300 n.)

ISBN 978-83-63533-28-1

26+ : młodzi naukowcy Wydziału Architektury i Wzornictwa

Red., skład, proj. typograficzny, proj. okładki Mateusz Słociński, Łukasz Stawarski

Rok wyd. 2014, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-25-0

PL 2.014
[XIV Biennale Architektury w Wenecji "Fundamentals: Absorbing Modernity 1914-2014]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Andrzej Wielgosz

Rok wyd. 2014, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-33-5

Nagroda Artystyczna Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2014

Red. Wojciech Gorączniak, Tomasz Kalitko, Joanna Marcinkowska

Rok wyd. 2014, (400 n.)

ISBN 978-83-63533-30-4

Grafika esencjonalna

Autor Agnieszka Mori

Rok wyd. 2014, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-10-6

Robert Bartel, Sławomir Kuszczak : segregator obecności : definicja współczesnego dzieła sztuki

Autorzy Robert Bartel, Sławomir Kuszczak

Rok wyd. 2014, (300 n.)

ISBN 978-83-63533-27-4

Performance, obiekty : 2010-2013

Autor Janusz Bałdyga

Rok wyd. 2014, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-22-9

2013:

Tkanina artystyczna realizacje 1995-2013

Paweł Kiełpiński

Rok wyd. 2013, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-24-3

Konwersacje : conversations

Red. Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2013, (600 n.)

ISBN 978-83-63533-31-1

Joanna Marcinkowska : malarstwo

Oprac. graf. i skład kat. Liwia Marcinkowska

Rok wyd. 2013, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-26-7

Realizacje absolwentów X Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP 2002-2012

Autorzy Andrzej Banachowicz, Paweł Kiełpiński

Rok wyd. 2013, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-14-4

VI Pracownia Działań Przestrzennych : pokazy końcoworoczne 3.06-7.06.2013

Red. Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2013, (150 n.)

ISBN 978-83-88400-99-5

ART POZY V : Wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej / Polish Contemporary Art Exhibition. Contemporary Art Space Osaka

Kurator Kasia Kujawska-Murphy

Rok wyd. 2013, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-21-2

Singapur - miasto przyjaznej przestrzeni     [monografia]

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Konstancja Pleskaczyńska

Rok wyd. 2013, (40 n.)

ISBN 978-83-63533-20-5

13. rawickie mosty sztuki 2013 : rawicz-rokosowo

Kurator Jacek Jarczewski, proj. graf. Henryk Pawłowski

Rok wyd. 2013, (250 n.)

ISBN 978-83-63533-18-2

Paintball

Red. i proj. graf. Janusz Marciniak

Rok wyd. 2013, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-16-8

Spotkania Sztuki i Działań Społecznych

Red. i proj. graf. Janusz Marciniak

Rok wyd. 2013, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-17-5

Przestrzeń realna i wirtualna w wystawiennictwie muzealnym 

(publikacja płyta CD)

Autor Piotr Barłóg

Rok wyd. 2013, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-13-7

Dyplomy 2012 : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2013, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-15-1 

12 PE-P [12 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska, Marta Szczepańska

Rok wyd. 2013, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-09-0 

Noises of utopia 

(publikacja płyta CD Audio)

Autorzy Misa Shimomura, Mikołaj Poliński

Rok wyd. 2013, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-05-2

Nagroda Artystyczna Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2013  

Red. i proj. graf. Wojciech Gorączniak, Janusz Marciniak

Rok wyd. 2013, (400 n.)

ISBN 978-83-63533-08-3

8 BGS [8 Biennale Grafiki Studenckiej

Red. tekstów Małgorzata Król-Zdanowicz, proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2013, (1000 n.)

ISBN 978-83-63533-07-6

2012:

Sztuka łączenia przestrzeni

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autorzy Stanisław Sipiński, Ewa Sipińska

Rok wyd. 2012, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-04-5

An art of combining spaces

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autorzy Stanisław Sipiński, Ewa Sipińska

Rok wyd. 2012, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-04-5

Zachować dla przyszłości : sztuka dla nas i potomnych "Drzewo wiedzy" : o współczesnych artystach poznańskich : żywotność sztuki 

(publikacja płyty DVD)

Autorki Iwona Szmelter, Monika M. Korona

Rok wyd. 2012, (150 n.)

ISBN 978-83-88400-97-1 ; 978-83-88400-98-8

Sztuka obszarem (pre)medytacji

Red. Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2012, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-14-8

Premedytacje : Katedra Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Red. Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2012, (600 n.)

ISBN 978-83-88400-26-1

Prowizorka.../ ...makeshift

Red. Marek Glinkowski

Rok wyd. 2012, (250 n.)

ISBN 978-83-88400-86-5

Wykorzystanie technik komputerowych i ich wpływ na projektowanie wystaw targowych na podstawie własnej pracy projektowej, na tle architektury 

(publikacja płyta DVD)

Autor Agnieszka Meller-Kawa

Rok wyd. 2012, (150 n.)

ISBN 978-83-63533-06-9

Urządzenie elementów : The economy of elements

Autor Piotr Bosacki

Rok wyd. 2012, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-95-7

Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich

Red. Anna Weronika Brzezińska, Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec

Rok wyd. 2012, (350 n.)

ISBN 978-83-88400-63-6

Informator : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu : Pracownie Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych

Tekst Kazimierz Raba, Józef Petruk, Sławomir Brzoska

Rok wyd. 2012, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-73-5

Dyplomy 2011 : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2012, (600 n.)

ISBN 978-83-88400-81-0 

Andrzej Zdanowicz : malarstwo

Red. Andrzej Zdanowicz, proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2012, (150 n.)

ISBN 978-83-88400-82-7 

Tomasz Bukowski : malarstwo

Red. Tomasz Bukowski, proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2012, (150 n.)

ISBN 978-83-88400-83-4 

"Teatr Rzeźby" - Brygada Pigmaliona 

(publikacja płyta DVD)

Autorzy Wiesław Koronowski, Igor Mikoda

Rok wyd. 2012, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-03-8 

7 Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych 

(publikacja płyta DVD)

Red. Jacek Jagielski, Dawid Szafrański

Rok wyd. 2012, (100 n.)

ISBN 978-83-63533-00-7 

Ground : Strategies of Culture, Collaborative Methods and Site-Specific practices ; project duration: 1.09.2010-13.06.2012

Ed. Tomasz Drewicz

Rok wyd. [2012], (200 n.)

ISBN 978-83-63533-02-1 

The unknown as we know it

Ed. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2012, (200 n.)

ISBN 978-83-63533-01-4 

11 PE-P [11 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska, Marta Szczepańska, Marcelina Foltyn

Rok wyd. 2012, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-96-4 

2011:

Processing : podstawy technologii multimedialnych dla artystów

Autor Przemysław Sanecki

Rok wyd. 2011, (300 n.)

ISBN 978-83-88400-94-0 

Wystawa prac studentów X Pracowni Rzeźby prof. Andrzeja Banachowicza : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Autor Paweł Kiełpiński

Rok wyd. 2011, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-76-6 

Piece for two pianos and the gallery space

Autorzy Misa Shimomura, Szymon Jakubowski, Mikołaj Poliński

Rok wyd. 2011, (250 n.)

ISBN 978-83-88400-70-4 

Karolina Komasa, Rafał Górczyński, Małgorzata Kopczyńska : sculptura liberalis wystawa rzeźby i obiektów przestrzennych : Galeria U Jezuitow Poznań 29.11 - 10.12.2010

Kurator Małgorzata Kopczyńska; proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2011, (200 n.)

ISBN 978-83-88400-68-1 

 

Thriller : it's not only a movie : Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław. Galeria SIC 21.07 - 8.08.2011

Kurator Raman Tratsiuk

Rok wyd. 2011, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-80-3

 

 

Tożsamość miejsca : projektowanie koloru w architekturze i urbanistyce

Autor Sławoj Dreszer

Rok wyd. 2011, (750 n.)

ISBN 978-83-88400-79-7

 

Experience... public spaces in the huge metropolises = Doświadczyć... przestrzenie publiczne w wielkich metropoliach : summa imaginare

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor projektów i proj. wydawnictwa Andrzej Wielgosz; proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2011, (400 n.)

ISBN 978-83-88400-64-3 

 

10 PE-P [10 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Red. Katarzyna Laskowska, Dorota Januszek, Kuba Blimel

Rok wyd. 2011, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-75-9

 

 

Ja w centrum Pozna(wa)nia

Red. Agnieszka Cholewińska, Marta Kondratowska, Szymon Szymankiewicz

Rok wyd. 2011, (150 n.)

ISBN 978-83-88400-77-3

 

 

Typografia : Krzysztof Lenk : wystawa, wykład, warsztaty : Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 4-7 maja 2011

Tekst Krzysztof Kochnowicz, Krzysztof Lenk

Rok wyd. 2011, (400 n.)

ISBN 978-83-88400-78-0

 

 

Obszary rysunku : Katowice-Poznań

Red. Janusz Karbowniczek, Michał Minor

Rok wyd. 2011, (700 n.)

ISBN 978-83-88400-84-1

 

 

Dyplomy 2010 : Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2011, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-71-1

 

 

N.A.T.U.R.E. : wizyta studyjna V (artystów polskich w Norwegii) 8-14.02.2011 Norwegia-Lofoty, Kabelvåg, wizyta studyjna VI (artystów norweskich w Polsce) 10 - 15.05.2011 Polska, Poznań 

Red. Piotr Kurka, Andrzej Syska

Rok wyd. 2011, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-89-6

 

 

N.A.T.U.R.E. III 

(publikacja płyta DVD)

Red. Piotr Kurka, Andrzej Syska

Rok wyd. 2011, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-92-6

 

 

N.A.T.U.R.E. : wizyta studyjna III (artystów polskich w Norwegii) 24 - 30.09.2010 Norwegia-Lofoty, Kabelvåg, wizyta studyjna IV (artystów norweskich w Polsce) 25 - 29.04.2010 Polska, Poznań

Red. Piotr Kurka, Andrzej Syska

Rok wyd. 2011, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-88-9

 

 

N.A.T.U.R.E. II 

(publikacja płyta DVD)

Red. Piotr Kurka, Andrzej Syska

Rok wyd. 2011, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-91-9

 

 

N.A.T.U.R.E. : wizyta studyjna I (artystów polskich w Norwegii) 11 - 17.02.2010 Norwegia-Lofoty, Kabelvåg, wizyta studyjna II (artystów norweskich w Polsce) 25 - 29.04.2010 Polska, Poznań

Red. Piotr Kurka, Andrzej Syska

Rok wyd. 2011, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-87-2

 

 

N.A.T.U.R.E. I 

(publikacja płyta DVD)

Red. Piotr Kurka, Andrzej Syska

Rok wyd. 2011, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-90-2

 

 

7 BGS [7 Biennale Grafiki Studenckiej]

Red. Małgorzata Król-Zdanowicz; kuratorzy Stefan Ficner, Mirosław Pawłowski  

Rok wyd. 2011, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-43-8

 

 

12 tatami : wystawy : Galeria Post-Office, Poznań, 11 lutego - 31 maja 2010

Red. Agnieszka Cholewińska, Szymon Szymankiewicz

Rok wyd. 2011, (150 n.)

ISBN 978-83-88400-47-6

 

 

2 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. J. Kopczyńskiego

Red. Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański 

Rok wyd. 2011, (150 n.)

ISBN 978-83-88400-72-8

 

 

2 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. J. Kopczyńskiego

(publikacja płyta DVD)

Kuratorzy Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański 

Rok wyd. 2011, (100 n.)

ISBN 978-83-88400-74-2

 

 

W trakcie...* : poszukiwanie artystycznego i historycznego potencjału w nowoczesnych produktach turystyki kulturowej na podstawie Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Piotr Bernatowicz

Rok wyd. 2011, (250 n.)

ISBN 978-83-88400-85-8

 

 

ARTificial - Sztuczna przestrzeń sztuki

Red. Tomasz Drewicz

Rok wyd. 2011, (750 n.)

ISBN 978-83-88400-69-8

 
2010:

 

Re:make 360° : Re:think360°

Autorki Anna Wołowska, Katarzyna Bukowska-Wcisło

Rok wyd. 2010, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-59-9

 

Wpływ nowoczesnych narzędzi projektowych na formę komunikatu wizualnego - rozprawa doktorska 

(publikacja płyta CD-ROM)

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Autor Paweł Buszko

Rok wyd. 2010, (50 n.)

ISBN 978-83-88400-61-2 

 

Tomasz Gałecki, Georgios Makkas

Ed. Andrzej P. Florkowski

Rok wyd. 2010, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-65-0

 

 

Poz_Wro  : roz-poznanie miejsca : Muzeum Architektury Wrocław, ASP Wrocław, 17 grudnia 2010 - 5 lutego 2011

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Kuratorzy Joanna Imielska, Andrzej Zdanowicz, Justyna Ryczek

Rok wyd. 2010, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-41-4

 

 

Cokolwiek : Galeria PRZYCHODNIA Klubu Eskulap, Poznań, 23.03 - 6.04.2010

Red. Aurelia Nowak

Rok wyd. 2010, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-55-1

 

 

Wydział Architektury i Wzornictwa : Katedra Architektury i Urbanistyki

Tekst Andrzej Kurzawski, Bogumiła Jung

Rok wyd. 2010, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-56-8

 

 

Zachować dla przyszłości : muzeum artysty : a/i dzieło sztuki 

(publikacja płyta DVD)

Autorzy Iwona Szmelter, Monika M. Korona, Jacek Gramatyka 

Rok wyd. 2010, (180 n.)

ISBN 978-83-88400-42-1

 

 

Zachować dla przyszłości - artyści poznańscy : czas a/i dzieło sztuki : przestrzeń a/i dzieło sztuki 

(publikacja płyty DVD)

Autorzy Iwona Szmelter, Monika M. Korona, Jacek Gramatyka 

Rok wyd. 2010, (154 n.)

ISBN 978-83-88400-30-8

 

9 PE-P [9 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Tekst Katarzyna Laskowska; proj. graf. Justyna Brejdak

Rok wyd. 2010, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-58-2

 

 

Formy zamieszkiwania : publiczne i prywatne przestrzenie miasta

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Piotr Wołyński, Rafał Drozdowski, Sławomir Decyk

Rok wyd. 2010, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-66-7

 

Formy zamieszkiwania : domostwa w obrazach - poznaniaków portret zbiorowy 

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Piotr Wołyński, Rafał Drozdowski, Sławomir Decyk

Rok wyd. 2010, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-49-0

 

Społeczne dyskursy sztuki fotografii 

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marianna Michałowska, Piotr Wołyński

Rok wyd. 2010, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-50-6

 

XII Pracownia Rysunku Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Red. Ireneusz Domagała, Natalia Wegner

Rok wyd. 2010, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-52-0

 

Families of food

Ed. Kimmo Lehtonen, Andrzej P. Florkowski

Rok wyd. 2010, (2000 n.)

ISBN 978-83-88400-67-4

 

Dyplomy 2009 : Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2010, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-53-7

 

Wydział Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu 2010

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Joanna Imielska

Rok wyd. 2010, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-57-5

 

Karolina Wysocka : lucid dream : Muzeum Narodowe w Gdańsku. Gdańska Galeria Fotografii, 20 marca - 30 kwietnia 2010

Autor Karolina Wysocka

Rok wyd. 2010, (300 n.)

ISBN 978-83-88400-54-4

The potentialities of places - in between realism and imagination : Urban Design Workshop, Academy of Fine Arts Poznań/Poland, 17 May - 2 June 2010 

(publikacja płyta CD-ROM)

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Curators Syed Sobri Syed Zubir, Andrzej Wielgosz, Paweł Buszko, Patrycja Mikołajczak, i inni

Rok wyd. 2010, (50 n.)

ISBN 978-83-88400-60-5

2009:

 

6 BGS [6 Biennale Grafiki Studenckiej]

Kuratorzy Stefan Ficner, Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2009, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-40-1

 

 

Katarzyna Podgórska-Glonti : historie własne

Tekst Elżbieta Kościelniak

Rok wyd. 2009, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-38-4

 

 

8 PE-P [8 edycja Programu Edukacyjno-Projektowego]

Kurator Katarzyna Laskowska 

Rok wyd. 2009, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-44-5

 

 

Design : Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu : idee, projekty, współpraca

Koncepcja wydawnictwa i opieka merytoryczna Bogumiła Jung

Rok wyd. 2009, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-51-3

 

 

Best before : Peter Ferko, Dominik Lejman, Karolina Wysocka

Red. Agata Rogoś ; proj. graf. Krzysztof Łukomski

Rok wyd. 2009, (300 n.)

ISBN 978-83-8-8400-6-29

 

 

Urban legend : festiwal sztuki w przestrzeni publicznej

Red. Paweł Leszkowicz

Rok wyd. 2009, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-48-3

 

 

Wydział Edukacji Artystycznej : między 30 a 35 : 1974-2009

Proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2009, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-46-9

 

Poznańska Zdobnicza : historia Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu w latach 1919-1939

Autor Jarosław Mulczyński; proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2009, (2000 n.)

ISBN 978-83-88400-45-2

 

Jerzy Ludwiński : sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty

Wybór i opracowanie Jarosław Kozłowski

Rok wyd. [2009], (600 n.)

ISBN 978-83-88400-36-0

Wydział Grafiki ASP w Poznaniu :  2002- 2008

Proj. graf. Mirosław Pawłowski; tekst Mirosław Pawłowski, Ryszard K. Przybylski

Rok wyd. 2009, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-39-1

2008:

 

Rewitalizacja parku szpitalno-sanatoryjnego : projekt koncepcyjny rewitalizacji parku Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku

Autor Sławoj Dreszer

ISBN 978-83-88400-37-7

Rok wyd. 2008, (700 n.)

2007:

 

Katedra Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

Red. Izabella Gustowska, Krzysztof Łukomski, Justyna Ryczek

Rok wyd. 2007, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-35-3

 

 

Imperium zmysłów : Stary Browar (Słodownia), Poznań, 8-31 grudnia 2007

Kurator Paweł Leszkowicz; red. Izabella Gustowska, Paweł Leszkowicz, Krzysztof Łukomski, Justyna Ryczek

Rok wyd. 2007, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-33-9

5 BGS [5 Biennale Grafiki Studenckiej]

Kuratorzy Stefan Ficner, Mirosław Pawłowski 

Rok wyd. 2007, (900 n.)

ISBN 978-83-88400-27-8

 

Grafika artystyczna - podręcznik warsztatowy

Wstęp Joanna Ficner, oprac. graficzne Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2007, (3000 n.)

ISBN 83-88400-23-1

 

Sztuka projektowania krajobrazu : materiały z Międzyuczelnianej Konferencji "Architektura Krajobrazu Kulturowego", Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Katedra Bioniki. Pracownia Fizjotektoniki, 2007

Red. Włodzimierz Dreszer

Rok wyd. 2007, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-34-6

 

Przestrzenie wyróżnione krajobrazu kulturowego

Tekst Włodzimierz Dreszer

Rok wyd. 2007, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-31-5

 

Przestrzenie rysunku 2 : pedagodzy Katedry Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu : Centrum [Sztuka i Myśl] w Szamotulach, 19.05. - 28.05. 2007

Red. Ireneusz Domagała, Zbigniew Szot

Rok wyd. 2007, (1000 n.)

ISBN 978-83-88400-29-2

 

Fotografia - gwiazda podwójna kultury : pisma z lat 1977-2004 wybrane przez Alicję Kępińską

Autor Stefan Wojnecki

Rok wyd. 2007, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-28-5

2006:
Poznań w Gdańsku - Gdańsk w Poznaniu : wystawa grafiki i malarstwa profesorów i wykładowców ASP Poznań : Aula ASP w Gdańsku, 2006

Wstęp Wojciech Müller

Rok wyd. 2006, (500 n.)

ISBN 83-88400-22-3

Piosenki [Grupa Kot] 

(publikacja płyta CD Audio)

Autor Wojciech Bąkowski

Rok wyd. 2006, (500 n.)

ISBN 978-83-88400-32-2

Fizjotektonika : projektowanie krajobrazu kulturowego

Tekst Włodzimierz Dreszer 

Rok wyd. 2006, (500 n.)

ISBN 83-88400-24-X

Warta w Poznaniu : próba przywrócenia rzeki miastu

Tekst Włodzimierz Dreszer

Rok wyd. 2006, (500 n.)

ISBN 83-88400-25-8

2005:
Zachować dla przyszłości : artyści poznańscy 

(publikacja płyty DVD)

Autorzy Iwona Szmelter, Monika M. Korona, Jacek Gramatyka 

Rok wyd. 2005, (500 n.)

ISBN 83-88400-16-9

4 BGS [4 Biennale Grafiki Studenckiej]

Tekst Ewa Wójtowicz

Rok wyd. 2005, (700 n.)

ISBN 83-88400-18-5

Przestrzenie rysunku : Katedra Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu : Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, 4.04.-25.04.2005, Galeria "U Jezuitów", Poznań, 6.04.-25.04.2005

Red. Ireneusz Domagała, Natalia Wegner

Rok wyd. 2005, (1000 n.)

ISBN 83-88400-20-7

Art Poznań : Targi Sztuki

Wstęp Wojciech Müller, Izabella Gustowska

Rok wyd. 2005, (1200 n.)

ISBN 83-88400-19-3

Zmęczenie

Autor Ryszard Mariusz Konieczny

Rok wyd. 2005, (150 n.)

ISBN 83-88400-21-5

2004:
Art Poznań 2004 : Targi Sztuki

Kuratorzy Izabella Gustowska, Piotr Kurka, Włodzimierz Dudkowiak, Marcin Berdyszak 

Rok wyd. 2004, (1200 n.)

ISBN 83-88400-13-4

Miejsca wspólne : wystawa pedagogów Zaocznego Studium Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu : [Stary Browar - Słodownia, Poznań, 18.12.2004 - 23.01.2005]

Tekst Stefan Wojnecki, Ryszard K. Przybylski; proj. graf. Tomasz M. Zarzycki

Rok wyd. 2004, (1500 n.)

ISBN 83-88400-17-7

Myślą, słowem, formą, obrazem : prezentacje postaw twórczych pedagogów i studentów Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań, Stary Browar, 10-17 października 2004

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Joanna Imielska, Jacek Jagielski, Kazimierz Raba, Roman Kubicki

Rok wyd. 2004, (1000 n.)

ISBN 83-88400-15-0

Aspekty

Autor Andrzej Matuszewski

Rok wyd. 2004, (1000 n.)

ISBN 83-88400-12-6

2003:
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu : informator

Red. Piotr Kurka; proj. graf. Szymon Wójciak

Rok wyd. 2003, (1000 n.)

ISBN 83-88400-11-8

3 BGS [3 Biennale Grafiki Studenckiej]

Proj. kat. i realizacja Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2003, (1000 n.)

ISBN 83-88400-10-X

2002:
Antoni Zydroń : twórczość prof. Antoniego Zydronia Rektora w latach 1978-1981

Wstęp Włodzimierz Dreszer; red. Jolanta Dąbkowska-Zydroń

Rok wyd. 2002, (1000 n.)

ISBN 83-88400-09-6

2001:
Galeria ON : katalog 2000

Red. Sławomir Sobczak

Rok wyd. 2001, (500 n.)

ISBN 83-88400-04-5

2 BGS [2 Biennale Grafiki Studenckiej]

Wstęp Krzysztof Kalitko

Rok wyd. 2001, (1000 n.)

ISBN 83-88400-02-9

2000:
Galeria, ludzie, wydarzenia : 1982-2000

Wstęp Tomasz Wilmański 

Rok wyd. 2000, (500 n.)

ISBN 83-88400-03-7

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu : retrospektywa 1919 - 1999

Red. Małgorzata Jaskólska-Klaus, proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 2000, (1000 n.)

ISBN 83-88400-00-2

Galerie Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 1996-1999

Red. Małgorzata Jaskólska-Klaus

Rok wyd. 2000, (1000 n.)

ISBN 83-88400-01-0

Galeria ON : katalog 1998-1999

Red. Sławomir Sobczak

Rok wyd. 2000, (500 n.)

ISBN 83-911371-9-8

Leszek Przyjemski : Museum of Hysterics 1968-2000 : Punkt Konsultacyjny Artystycznych Służb Specjalnych - II : "Czysta Sytuacja" : [Galeria ON : 2 marca 2000]

Kurator Hubert Czerepok; proj. graf. Sławek Sobczak

Rok wyd. 2000, (350 n.)

ISBN 83-911371-8-X

Książka i co dalej : trzecia edycja prezentacji książki artystycznej

Red. Tomasz Wilmański 

Rok wyd. 2000, (500 n.)

ISBN 83-911371-7-1

1999:
1 BGS [1 Biennale Grafiki Studenckiej]

Red. Stefan Ficner; proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 1999, (1500 n.)

ISBN 83-911371-2-0

Andrzej Banachowicz : tkanina i obiekty

Tekst Wojciech Müller

Rok wyd. 1999, (350 n.)

ISBN 83-911371-6-3

Wystawy, wykłady, spotkania 1996-1999 : Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu : katalog

Oprac. Małgorzata Jaskólska-Klaus; proj. graf. Mirosław Pawłowski

Rok wyd. 1999, (1000 n.)

ISBN 83-911371-4-7

Przestrzeń obecności - obecności w przestrzeni 1919-1999

Tekst Rajmund T. Hałas, Alicja Kempińska; wstęp Włodzimierz Dreszer

Rok wyd. 1999, (1000 n.)

ISBN 83-911371-5-5

Präsentation des Kunstschaffens der Künstler und Pädagogen der Kunstakademie in Poznań : Polnisches Kulturinstitut. Berlin 1999

Kurator wystawy Bogdan Wojtasiak; proj. graf. Mirosław Adamczyk

Rok wyd. 1999, (500 n.)

ISBN 83-911371-3-9

Hubert Czerepok : Galeria ON Poznań, czerwiec 1999

Red., proj. graf. Hubert Czerepok, Sławek Sobczak

Rok wyd. 1999, (350 n.)

ISBN 83-911371-1-2

Dyplomy 1998

Red. Izabella Gustowska; proj. graf. Sławek Sobczak

Rok wyd. 1999, (750 n.)

ISBN 83-911371-0-4

1998:
Sławomir Brzoska : simplicia / simplicioris

Proj. graf. Sławomir Brzoska 

Rok wyd. 1998, (500 n.)

ISBN 83-905724-9-4

Anna Klimczak : przestrzenie dla przestrzeni

Proj. graf. Anna Klimczak, Sławek Sobczak

Rok wyd. 1998, (350 n.)

ISBN 83-905724-7-8

Marcin Szydłowski : An Object That Doesn't Have Own Space 1997, ASP: Assembly Hall, studio, hallways; and the Warta River : "Obiekt który nie ma własnej przestrzeni" miejsca: pracownia, aula, korytarz - ASP, rzeka Warta - Poznań

Proj. graf. Marcin Szydłowski, Maciej Matusiak

Rok wyd. 1998, (300 n.)

ISBN 83-905724-6-X

Katalog 1997

Red., proj. graf. Sławek Sobczak

Rok wyd. 1998, (500 n.)

ISBN 83-905724-5-1

Katedra Malarstwa -  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Red. Jan Świtka

Rok wyd. 1998, (500 n.)

ISBN 83-905724-1-9

1997:
Dowód - evidence; proof; record; token ... token, trace, signal, stamp, sign, mark - Znak

Red., proj. graf. Sławek Sobczak

Rok wyd. 1997, (300 n.)

ISBN 83-905724-3-5

Zbigniew Oksiuta : projekty w przestrzeni miejskiej

Autor Zbigniew Oksiuta

Rok wyd. 1997, (300 n.)

ISBN 83-905724-2-7

Skoki '97 : Carnegie Mellon University Art Department, College of Fine Arts Pittsburgh USA, Pracownia Rzeźby i Otoczenia prof. Jana Berdyszaka Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Tekst Jan Berdyszak

Rok wyd. 1997, (500 n.)

ISBN 83-905724-4-3

Galeria ON : katalog 1996

Red. Sławomir Sobczak

Rok wyd. 1997, (500 n.)

ISBN 83-905724-8-6 

1996:
Galeria ON : katalog lipiec 1994 - grudzień 1995

Red., proj. graf., zdj. Sławek Sobczak

Rok wyd. 1995 (data ukazania się drukiem 1996), (1000 n.)

ISBN 83-905724-0-0

 

CZASOPISMA:

 

COMO (wydawnictwo elektroniczne - pełnotekstowe dostępne on-line):

Como #08.1

(publikacja wyłącznie w wersji online PL/ENG)

Opiekun proj. Michał Bugalski

Rok wyd. 2018

ISSN 2299-0658

Como #08

(publikacja wyłącznie w wersji online PL/ENG)

Opiekun proj. Michał Bugalski

Rok wyd. 2017

ISSN 2299-0658

Como #07

(publikacja wyłącznie w wersji online PL/ENG)

Opiekun proj. Jarosław Klupś

Rok wyd. 2016

ISSN 2299-0658

Como #06

(publikacja wyłącznie w wersji online PL)  

(publikacja wyłącznie w wersji online ENG) 

Opiekun proj. Jarosław Klupś

Rok wyd. 2015

ISSN 2299-0658

Como #05

(publikacja wyłącznie w wersji online PL)

(publikacja wyłącznie w wersji online ENG)

Opiekun proj. Jarosław Klupś

Rok wyd. 2014

ISSN 2299-0658

  

Como #04

(publikacja wyłącznie w wersji online PL)

(publikacja wyłącznie w wersji online ENG)

Ed. Jarosław Klupś

Rok wyd. 2013

ISSN 2299-0658

  

Como #03

(publikacja wyłącznie w wersji online PL)

(publikacja wyłącznie w wersji online ENG)

Ed. Jarosław Klupś

Rok wyd. 2012

ISSN 2299-0658

  

Como #02

(publikacja wyłącznie w wersji online PL)

(publikacja wyłącznie w wersji online ENG)

Ed. Jarosław Klupś

Rok wyd. 2012

ISSN 2299-0658

  

Como #01

(publikacja wyłącznie w wersji online PL)

(publikacja wyłącznie w wersji online ENG)

Ed. Jarosław Klupś 

Rok wyd. 2011

ISSN 2299-0658

  
FOTO_ZESZYTY:

Foto_zeszyty 3-4 2002

Red. Marianna Michałowska

Rok wyd. 2002

ISSN 1733-2354

  

Foto_zeszyty 1-2 2002

Red. Marianna Michałowska, Krzysztof J. Baranowski, Andrzej P. Florkowski, i inni

Rok wyd. 2002

ISSN 1733-2354

ZESZYTY ARTYSTYCZNE UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU:   (Strona wydawnictwa: za.uap.edu.pl):
 

Zeszyty Artystyczne nr 40

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2020, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 39

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2020, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 38

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2020, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 37

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2020, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 36

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2019, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 35

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2019, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 34

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2019, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 33

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2018, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 32

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2018, (150 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 31

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2017, (300 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 30

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2017, (300 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 29

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2016, (300 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 28

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2016, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 27

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2015, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 26

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2015, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 25

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Justyna Ryczek

Rok wyd. 2014, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 24

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2013, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 23

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2013, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 22

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2012, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 21

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2011, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 20

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2010, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 19

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2010, (500 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 18

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2009, (300 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 17

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2008, (300 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 16

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2006, (300 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 15

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2006, (300 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 14

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2005, (1000 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 13

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2004, (1000 n.)

ISSN 1232-6682

 

Zeszyty Artystyczne nr 12

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2004, (1000 n.)

ISSN 1232-6682

Zeszyty Artystyczne nr 11

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2003, (1000 n.)

ISSN 1232-6682

  

Zeszyty Artystyczne nr 10

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 2003, (500 n.)

ISSN 1232-6682

  

Zeszyty Artystyczne nr 9

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 1996

ISSN 1232-6682

  

Zeszyty Artystyczne nr 7

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marek Wasilewski

Rok wyd. 1994

ISSN 1232-6682

  
UWAGA! Zeszyty Artystyczne o numerach archiwalnych 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 nie miały nadanego numeru ISSN. Wersje elektroniczne online numerów 1, 2, 3, 4 i 6 dostępne pod adresem za.uap.edu.pl

Zeszyty Artystyczne z numerami ISBN.

Zeszyty Artystyczne nr 8

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Red. Marian Golka

Rok wyd. 1995

ISBN 83-85409-13-0

  

Zeszyty Artystyczne nr 5

Dodatkowo pełnotekstowa wersja elektroniczna online

Kol. red. Jan Berdyszak i in. 

Rok wyd. 1991

ISBN 83-900035-1-1