biblioteka główna
 

e-publikacje_i_inne nośniki

 

KSIĄŻKI WYDANE WYŁĄCZNIE W WERSJI ONLINE:

E-KSIĄŻKI  ORAZ  E-KATALOGI WYSTAW W WERSJI ONLINE WYDANE PRZEZ UAP

E-KSIĄŻKI W WERSJI ONLINE W POLSKICH ZASOBACH ELEKTRONICZNYCH (pełnotekstowe)

 

CZASOPISMA WYDANE WYŁĄCZNIE W WERSJI ONLINE:

E-CZASOPISMA W WERSJI ONLINE WYDANE PRZEZ UAP

CZASOPISMA POLSKIE W WERSJI ONLINE (wybrane tytuły)

CZASOPISMA ZAGRANICZNE W WERSJI ONLINE (wybrane tytuły)

 

INNE PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE WYDANE PRZEZ UAP NA NOŚNIKACH:

PŁYTY CD, PŁYTY DVD, KASETY VHS I INNE NOŚNIKI ORAZ W WERSJI ONLINE

 


E-KSIĄŻKI  ORAZ  E-KATALOGI WYSTAW W WERSJI ONLINE WYDANE PRZEZ UAP:

Chorążyczewska Sławomira - Artefakty : postawione na głowie = Artefacts : placed on head

Cios Elżbieta - Eksploracja mody = Exploration of Fashion

Czarcińska Natalia, Marszewski Dawid, Muszyński Jerzy, Tarnowska-Urbanik Dorota - Malarstwo o malarstwie : off-line / on-line

Florkowski Andrzej Kędziora Anna - Poznań Photo Diploma Award 2015

Imielska Joanna - Dwa horyzonty = Two horizons

Kujawska-Murphy Katarzyna - Art Pozy + : Polska-Japońska Wystawa Sztuki Współczesnej

Kulesza Ewa - Dryf

Łuczak Hanna - Czas, historia, pamięć = Time, history, memory

Marciniak Janusz - Strona internetowa : nowoczesne narzędzie dydaktyczne

Marciniak Janusz - Empatia : sztuka i życie

Marciniak Janusz - Tekst : monografia subiektywna

Marciniak Janusz - Rozmowy w pracowni : granice malarstwa : akademizm : forma : etyka

Mączak Danuta - Uchylone drzwi : Galeria Plenerowa Juliana Zasutowo 2008-2016 = half-open door : Juliana Outdoor Gallery Zasutowo 2008-2016

Nowaczyk Adam - Teraz rysunek : punkty zbieżne = Drawing now : points of convergence

Poliński Mikołaj - Widzenie odwrócone / Reversed seeing

Przybył Marek - Trans : monografia subiektywna

Ratajczyk Grzegorz - Malować : monografia subiektywna

Wegner Natalia - Trzy miejsca = Three places

Wołyński Piotr i Decyk Sławomir - To coś : wystawa studentów III Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - instrukcja otwierania publikacji

Zdanowicz Andrzej - Dystans : monografia subiektywna

 

 

E-KSIĄŻKI W WERSJI ONLINE W POLSKICH ZASOBACH ELEKTRONICZNYCH (pełnotekstowe):

Centrum Otwartej Nauki - publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

e-Publikacje Nauki Polskiej

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Kozierski Piotr i in. - Open Access : analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Leśniewska Anna Maria - Magdalena Więcek : działalnie na oko

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Nowohucka Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - seria wydawnicza Fotografowie Wielkopolski

Wolne Lektury - projekt fundacji Nowoczesna Polska

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

 

E-CZASOPISMA W WERSJI ONLINE WYDANE PRZEZ UAP:

Como - wydawane przez Katedrę Fotografii UAP

 

CZASOPISMA POLSKIE W WERSJI ONLINE (wybrane tytuły):

2+3D

Architekt

Architektura i Budownictwo

Arkady

Art & Business

Arteon

Artifex

Aspiracje

Cenne Bezcenne Utracone

Chimera

Czasopismo Techniczne : architektura

Czytelnia Czasopism PAN - zbiór różnych tytułów czasopism wydawanych przez PAN

e-Aspiracje

e.Czas Kultury

Exit

Krytyka Architektury

Kurier Konserwatorski

Magazyn Sztuki

Obieg

Rzeczy Piękne

Sztuka i Dokumentacja

Sztuki Piękne

Tygodnik Ilustrowany

Wiadomości ASP [Kraków]

Woof woof arf arf

Wydawnictwo Towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana" : materyały

 

CZASOPISMA ZAGRANICZNE W WERSJI ONLINE (wybrane tytuły):

Antennae : The Journal of Nature in Visual Culture

Weltkunst

 

 

PŁYTY CD, PŁYTY DVD, KASETY VHS I INNE NOŚNIKI ORAZ W WERSJI ONLINE:

W skład innych publikacji elektronicznych wchodzą zbiory specjalne – prace artystyczne pracowników i absolwentów UAP dołączane do rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich lub licencjatów w formie płyty CD lub DVD lub w wersji online. Zbiory te udostępniane są na miejscu w Czytelni przez dyżurnego Bibliotekarza, pod warunkiem, że autor pracy wyraził zgodę na jej udostępnienie. Uwaga ta jest widoczna w katalogu HIP Biblioteki Głównej UAP przy opisie pracy. Zasób dostępnych w katalogu elektronicznym HIP ww. zbiorów powiększa się w ramach systematycznie prowadzonej retrokonwersji. Aby wyszukać interesującą nas pracę należy wpisać w wyszukiwarce katalogu HIP tytuł pracy lub nazwisko autora, lub promotora pracy, lub szukać według haseł przedmiotowych np.: prace magisterskie artystyczno-projektowe ASP (Poznań)--CD-ROM-y lub prace licencjackie artystyczno-projektowe ASP (Poznań)--CD-ROM-y lub prace magisterskie artystyczno-projektowe UAP--CD-ROM-y lub prace licencjackie artystyczno-projektowe UAP--CD-ROM-y lub prace doktorskie artystyczno-projektowe ASP (Poznań)--CD-ROM-y lub prace doktorskie artystyczno-projektowe UAP--CD-ROM-y lub prace habilitacyjne artystyczno-projektowe ASP (Poznań)--CD-ROM-y lub prace habilitacyjne artystyczno-projektowe UAP--CD-ROM-y. Dla zbiorów w wersji online np.: prace licencjackie artystyczno-projektowe UAP - online lub prace magisterskie artystyczno-projektowe UAP - online.

(Stan na grudzień 2019 – liczba tytułów 3945 - płyty, kasety VHS i inne nośniki)

(Stan na grudzień 2019 – liczba tytułów 576 - w wersji online)

Instrukcja wyszukiwania zbiorów zdigitalizowanych, online, na płytach CD i DVD oraz na innych nośnikach w katalogu HIP Biblioteki Głównej UAP


Wśród zbiorów specjalnych znajdują się także publikacje elektroniczne będące wydawnictwami samoistnymi lub stanowiące dodatki do publikacji drukowanych, zapisane na nośniku CD lub DVD w postaci katalogów wystaw dokumentujących działalność artystyczną pracowników, studentów i absolwentów UAP oraz artystów niezwiązanych z UAP. Ponadto w zasobach Biblioteki Głównej UAP są też książki, które ukazały się w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD będące wydawnictwem samoistnym lub stanowiące dodatek do wersji papierowej. Zarówno katalogi wystaw jak i książki na płycie CD lub DVD, znajdujące się w Magazynie Biblioteki Głównej UAP udostępniane są czytelnikom do wypożyczenia na zewnątrz. Natomiast zbiory znajdujące się w Czytelni dostępne są tylko do korzystania na miejscu. Wyszukiwanie ww. zbiorów możliwe jest poprzez katalog elektroniczny HIP Biblioteki Głównej UAP. Aby wyszukać interesującą nas publikację należy wpisać w wyszukiwarce katalogu HIP tytuł publikacji lub nazwisko autora, lub słowo z hasła przedmiotowego np.: wydawnictwa elektroniczne lub szukać według hasła przedmiotowego np.: prace licencjackie teoretyczne UAP - w wersji online lub prace magisterskie teoretyczne UAP - w wersji online.

(Stan na grudzień 2019 – liczba tytułów 1210 - płyty, dodatki)

(Stan na grudzień 2019 – liczba tytułów 858 - w wersji online)

Instrukcja wyszukiwania zbiorów zdigitalizowanych, online, na płytach CD i DVD oraz na innych nośnikach w katalogu HIP Biblioteki Głównej UAP