logo biblioteka główna
 

kolekcje

 

W 2016 roku Biblioteka Główna UAP otrzymała zbiory podręczne po zmarłych profesorach naszej uczelni. Te zbiory zostały wyodrębnione jako tzw. kolekcje,  założono dla nich osobne księgi inwentarzowe i zostały skatalogowane. Dla tych zbiorów w katalogu elektronicznym przed sygnaturą dodany jest prefiks będący oznaczeniem dla danego zbioru. Natomiast na egzemplarzach książek i czasopism zapisywany jest tylko numer sygnatury, bez dodania prefiksu, a każdy egzemplarz opatrzony jest naklejką z nazwą zbioru w kolorze niebieskim, umieszczoną wewnątrz egzemplarza przy numerze sygnatury oraz na tylnej części okładki, obok naklejki sygnaturowej. Zbiory z powyższych kolekcji są niewypożyczane na zewnątrz - można z nich korzystać na miejscu w Czytelni.


Podręczne zbiory profesora Wiesława Krzyżaniaka

Zbiory po zmarłym w 2015 roku profesorze Wiesławie Krzyżaniaku zostały przekazane do Biblioteki Głównej UAP z Pracowni Profesora, w październiku 2016 roku. Zbiór liczy 897 egzemplarzy czasopism (82 tytuły polskie i zagraniczne) oraz 107 książek i katalogów wystaw dotyczących architektury, wzornictwa i designu. W skład kolekcji wchodzą również druki ulotne (broszury, katalogi reklamowe etc.) oraz prace studenckie. Zasoby te można wyszukiwać w katalogu elektronicznym Biblioteki Głównej UAP wpisując w haśle przedmiotowym Kolekcja prof. Wiesława Krzyżaniaka lub wyszukiwać przez prefiks będący oznaczeniem dla tego zbioru - KWK (skrót od: Kolekcja [prof.] Wiesława Krzyżaniaka).


Podręczne zbiory profesora Stanisława Teisseyre’a

Zbiory po zmarłym w 1988 profesorze zostały przekazane do Biblioteki Głównej UAP z domu Profesora na przełomie grudnia 2016 i stycznia 2017 roku. Zbiór liczy 1162 egzemplarze książek (głównie literatury pięknej, a także pozycji z zakresu historii, historii sztuki, nauk przyrodniczych, religii, muzyki i in.) oraz 103 egzemplarze czasopism (18 tytułów polskich i zagranicznych). Zasoby te można wyszukiwać w katalogu elektronicznym Biblioteki Głównej UAP wpisując w haśle przedmiotowym Kolekcja prof. Stanisława Teisseyre lub wyszukiwać przez  prefiks będący oznaczeniem dla tego zbioru - KStT (skrót od: Kolekcja [prof.] Stanisława Teisseyre’a).