biblioteka główna
 

bazy

 

BAZY WŁASNE I ZAGRANICZNE UAP - ON-LINE:

BAZA MONITORING PRASY - BG UAP - ON-LINE

BAZY DANYCH W UAP DOSTĘPNE W RAMACH PLATFORMY EBSCO - ON-LINE

BAZY DANYCH W UAP DOSTĘPNE W RAMACH WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI - ON-LINE

 

BAZY KRAJOWE - ON-LINE:

ACADEMICA

 

BAZY ZAGRANICZNE - ON-LINE:

EUROPEANA

OHIOLINK ETD CENTER

INTERNET ARCHIVE

 

 

BAZA MONITORING PRASY - BG UAP - ON-LINE

Baza Monitoring Prasy zawiera elektroniczne wycinki prasowe dotyczące Uczelni, pracowników, studentów i absolwentów. 

Dokumenty Życia Szkoły (DŻS) dotyczą artystycznej działalności pracowników i studentów Uczelni UAP. Wycinki te w wersji papierowej początkowo dostarczało Biuro Wycinków Prasowych Glob, potem Agencja Prasowo-Informacyjna Glob, a do czerwca 2003 roku MAT-BUD Biuro Wycinków Prasowych. Wycinki papierowe do roku 2004 udostępniane są po uprzednim zgłoszeniu, wyłącznie na miejscu przez bibliotekarza - kontakt - biblioteka.glowna@uap.edu.pl. Od października 2004 roku Biblioteka Główna prowadzi już elektroniczny monitoring prasy. Elektroniczne wycinki prasowe udostępniane są w bazie Monitoring Prasy BG UAP. Z dniem 24.02.2016 r. Biblioteka Główna UAP rozpoczęła udostępnienie  online bazy Monitoring Prasy zawierająca ww. wycinki. Ze względu na prawo autorskie dostęp do ww. bazy możliwy jest tylko w Bibliotece Głównej UAP.

Do grudnia 2004 roku zgromadzono 3042 wycinki w wersji papierowej, a do końca roku 2019 zarejestrowano 50442 wycinki w wersji elektronicznej, w tym 10815 z prasy i 39627 ze stron www. Aktualne dane - patrz tabela 4 w zakładce o Bibliotece.

Lista moniotorwanych tytułów prasowych w wersji papierowej i elektronicznej - lista. 

 

BAZY DANYCH W UAP DOSTĘPNE W RAMACH PLATFORMY EBSCO - ON-LINE:

EBSCO - korzystanie z pakietu baz w ramach sieci komputerowej UAP następuje automatycznie bez podawania loginu i hasła. Instrukcje podstawowego i zaawansowanego wyszukiwania danych w pakiecie baz, charakterystyka zawartości baz. Krótkie filmy instruktażowe Ebsco Polska.

 

Przeszukaj bazy EBSCO

 

 

BAZY DANYCH W UAP DOSTĘPNE W RAMACH WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI - ON-LINE:  

Korzystanie z pakietu baz w ramach sieci komputerowej UAP następuje automatycznie bez podawania loginu i hasła. Ogólna  charakterystyka zawartości baz udostępnianych w ramach konsorcjum WBN. 

ScienceDirect (Elsevier) - otrzymaliśmy bezterminowy dostęp do czasopism: Construction and Building Materials, Energy and Buildings oraz Journal of Building Engineering

Nature Publishing Group

Science

Scopus

Springer

Web of Science (dawniej Web of Knowledge)

Wiley Online Library 

 

ACADEMICA -   aby skorzystać z zasobów chronionych prawem autorskim wymagane jest wypełnienie na miejscu w BG UAP formularza „Oświadczenie Użytkownika” będącego częścią Regulaminu Biblioteki Narodowej w Warszawie. Użytkownik otrzymuje hasło do pierwszego logowania, a następnie sam dokonuje procesu logowania i zmiany hasła, gdzie loginem jest adres email podany przez użytkownika podczas procesu rejestracji do systemu ACADEMICA.
Korzystanie z publikacji możliwe jest jedynie w zakresie wyświetlenia jej treści na ekranie terminala oraz kopiowania do 3600 znaków do udostępnionego przez system Notatnika Cytatów.

Oświadczenie Użytkownika         Regulamin Biblioteki Narodowej w Warszawie

 

EUROPEANA - baza umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych europejskich muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji audiowizualnych. Tworzy wielojęzyczną przestrzeń, w której użytkownicy mogą korzystać z bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego: badać, odkrywać, aktywnie dzielić się wiedzą i czerpać inspirację.
Zawartość bazy: 
• Obrazy - malarstwo, rysunki, mapy, fotografie i zdjęcia obiektów muzealnych
• Teksty - książki, czasopisma, listy, pamiętniki i archiwalia
• Dźwięki - muzyka i nagrania głosowe uwiecznione na wałkach, taśmach i płytach oraz audycje radiowe
• Filmy - obrazy filmowe, kroniki i audycje telewizyjne

OHIOLINK ETD CENTER - baza zawierająca prace magisterskie i dysertacje m.in. z zakresu sztuki - w wersji pełnotekstowej.

INTERNET ARCHIVE - baza tekstów, zdjęć, filmów i plików audio.