logo biblioteka główna
 

kalendarium

 

W roku 2007 - dofinansowanie BG UAP kwotą 100.000,00 PLN przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W roku 2009 - dofinansowanie BG UAP kwotą 200.000,00 PLN przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W roku 2013 - dofinansowanie BG UAP kwotą 200.000,00 PLN przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 100.000,00 PLN w roku 2007 i kwotą 200.000,00 PLN w roku 2009 oraz kwotą 200.000,00 PLN w roku 2013 Biblioteka Główna UAP została wyposażona w sprzęt komputerowy (komputery, czytniki, drukarki, skanery, UPS-y z dodatkowymi modułami bateryjnymi) regały i meble biblioteczne, system oświetleniowy, system zabezpieczający zbiory w technologii RFID (bramki, stanowiska kodowania i dezaktywacji/aktywacji etykiety RFID, stanowisko samodzielnych wypożyczeń - selfcheck, stanowisko samodzielnych zwrotów – wrzutnia, moduł mechaniczny wraz z taśmociągiem i modułem drukującym oraz urządzenie do skontrum) oraz system wygrodzeniowy (bramka uchylna, wygrodzenia).

 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 grudnia 2022 roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
Jednostką sprawujacą nadzór merytoryczny nad Biblioteką Główną Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w zakresie realizacji zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy a dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach jest Biblioteka Narodowa -
skan Decyzji.