logo biblioteka główna
 

informacje i komunikaty

 

RODO - klauzula informacyjna biblioteki.

Informujemy, że:

Prace magisterskie od sygnatury Pr 1 - Pr 2245 oraz Pr 2580 - Pr 4437 z Magazynu 13 w Budynku A są realizowane w dniu następnym od godziny 11:00 z wyłączeniem sobót.

ZASADY KORZYSTANIA Z BG UAP DLA OSÓB SPOZA UAP I NIENALEŻĄCYCH DO PFBN NIEPOSIADAJĄCYCH KARTY MAGNETYCZNEJ LUB ELS

Połączenie z katalogiem biblioteki możliwe jest z dowolnego komputera - w tym celu należy zalogować się na swoim koncie czytelniczym wpisując odpowiednio login (adres e-mail jaki został podany podczas zapisu/aktywacji konta w Bibliotece Głównej UAP) oraz hasło (prosimy wpisać 4-cyfrowy kod PIN - domyślny PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia urodzenia np. 1231).
Po pierwszym zalogowaniu należy NIEZWŁOCZNIE przejść do zakładki DANE CZYTELNIKA i zmienić hasło na inny 4-cyfrowy PIN).

UWAGA - Funkcja zamawiania książek, czasopism lub płyt z magazynu biblioteki jest dostępna wyłącznie dla aktywnych kont czytelniczych, czyli kont z opłaconą roczną aktywacją (120 PLN). Konta można aktywować bezpośrednio w bibliotece. Informujemy, że osoby spoza UAP i nienależące do PFBN mają możliwość zamówienia maksymalnie 2 tytułów. Zamówione pozycje są do odbioru w ciągu 3 dni.

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE

Uwaga! Szkolenia biblioteczne obowiązują studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

Zaliczenie ze Szkolenia bibliotecznego jest niezbędne do przystąpienia do egzaminacyjnej sesji w semestrze zimowym.